Hjem

 
Seneste nyt
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Højdepunkter
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

   
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
De stående udvalgs sagsområder
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1.    miljøpolitik og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder især vedrørende:
a)    luft-, jord- og vandforurening, affaldshåndtering og genvinding, farlige stoffer og præparater, støjniveauer, klimaforandring og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed
b)    bæredygtig udvikling
c)    internationale og regionale foranstaltninger og aftaler med henblik på miljøbeskyttelse
d)    afhjælpning af miljøskader
e)    civilbeskyttelse
f)    Det Europæiske Miljøagentur
g)    Det Europæiske Kemikalieagentur
 
2.    folkesundhed, herunder især:
a)    programmer og specifikke aktioner inden for folkesundhed
b)    lægemidler og kosmetiske produkter
c)    sundhedsaspekterne af bioterrorisme
d)    Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 
3.    fødevaresikkerhed, herunder især:
a)    fødevarers mærkning og sikkerhed
b)    veterinærlovgivning om beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker; sundhedskontrol af fødevarer og fødevareproduktionssystemer
c)    Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Fødevare- og Veterinærkontor.
 
Næste transmissioner
 
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til webstedet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).
 
ENVI er med sine 69 medlemmer Europa-Parlamentets største udvalg i lovgivningsmæssig henseende.
 
ENVI's medlemmer arbejder aktivt på at forbedre fødevareinformationen til forbrugerne, navnlig gennem fastsættelse af forskrifter om mærkning og markedsføring af produkter. For ENVI er det magtpåliggende at foreslå europæiske løsninger på folkesundhedsspørgsmål.
 
Udvalget er desuden ansvarligt for en lang række politikområder, herunder luft- og vandforurening, affaldshåndtering og beskyttelse af biologisk mangfoldighed, for blot at nævne nogle få. Det ligger medlemmerne meget på sinde at fremme et ressourceeffektivt og bæredygtigt Europa.
 
Bekæmpelse af klimaændringer er et centralt element i udvalgets arbejde. Det vil stå højt på dagsordenen allerede tidligt i denne valgperiode i betragtning af de kommende klimatopmøder, som vil få afgørende betydning for vedtagelsen af en international klimaaftale, som forventes indgået i 2015.  Dyrkningen af GMO'er og medlemsstaternes mulige begrænsning af eller forbud mod disse vil være et andet fokusområde i begyndelsen af denne valgperiode.
 
Vi håber, at dette websted vil give dig omfattende indsigt i vores arbejde og opfordrer dig til at fremsætte kommentarer til ethvert emne, der måtte være vigtigt for dig.
 
Giovanni La Via