Seneste nyt

25-08-2015 - 10:59
Latest News

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

03-09-2015 09:00 / 12:30 ENVI

Multimediebibliotek

16-07-2015 - 10:07
ENVI Møde
15-07-2015 - 15:06
ENVI Møde

Velkomstord

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Velkommen til webstedet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).

ENVI er med sine 69 medlemmer Europa-Parlamentets største udvalg i lovgivningsmæssig henseende.

ENVI's medlemmer arbejder aktivt på at forbedre fødevareinformationen til forbrugerne, navnlig gennem fastsættelse af forskrifter om mærkning og markedsføring af produkter. For ENVI er det magtpåliggende at foreslå europæiske løsninger på folkesundhedsspørgsmål.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links