Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

2019/2057(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

2019/2059(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/2060(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Regionsudvalg

2019/2061(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand

2019/2062(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

2019/2089(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

rådgivende udvalg

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2018: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol

2019/2098(DEC) Dechargeprocedure
FEMM

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse