Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 10. oktober 2016 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 158

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Frist for ændringsforslag : 18-07-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Frist for ændringsforslag : 31-05-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

05-04-2016 LIBE_PR(2016)576988 PE 576.988v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Frist for ændringsforslag : 17-06-2016

BETÆNKNING om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen

09-06-2016 AFET_PR(2016)584178 PE 584.178v01-00
AFET

Richard HOWITT

Frist for ændringsforslag : 14-07-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om kvindernes rettigheder i de østlige partnerskabslande og andre nabolande

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Frist for ændringsforslag : 05-09-2016

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

29-09-2016 - 15:14
AFCO Møde
29-09-2016 - 15:09
ENVI Møde
29-09-2016 - 10:07
ENVI Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi