Seneste nyt

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 77

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

18-06-2018 INTA_PA(2018)623690 PE 623.690v01-00
INTA

Bernd LANGE

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

20-04-2018 INTA_PR(2018)620814 PE 620.814v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Frist for ændringsforslag : 23-05-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om status for forbindelserne mellem EU og USA

18-04-2018 INTA_PA(2018)620975 PE 620.975v01-00
INTA

Bernd LANGE

Frist for ændringsforslag : 22-05-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine

27-03-2018 INTA_PA(2018)619279 PE 619.279v01-00
INTA

Jarosław WAŁĘSA

Frist for ændringsforslag : 30-04-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien

26-03-2018 INTA_PA(2018)619164 PE 619.164v01-00
INTA

Elsi KATAINEN

Frist for ændringsforslag : 30-04-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Møde
21-06-2018 - 10:14
ENVI Møde
21-06-2018 - 09:09
AGRI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter