Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 4. maj 2015 i Bruxelles.

Logo of European Anti-Fraude office - supervisory committee

OLAF Supervisory Committee Annual Report 2014: committee debate

CONT 21-04-2015 - 14:11

The Budgetary Control Committee will discuss the Annual Activity report 2014 of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Supervisory Committee together with its representatives. The OLAF Supervisory Committee aims to reinforce and guarantee OLAF's independence by regularly monitoring the implementation of its investigative function. The meeting will take place on 04.05.15 in Brussels.

Tax rulings

Tax rulings - competition policy and stakeholders' view: committee debate

TAXE 23-04-2015 - 14:06

The Special Committee on Tax Rulings will meet Competition Commissioner Vestager to discuss the Commission's role in implementing competition policy regarding Member States' tax rulings practice. The Committee will also discuss the work of the Code of Conduct Group of the Council with its Chair, Dr Nolz. A further debate regarding the views of the industry on tax rulings and similar measures will also take place. The meeting will be held on 05.05.15 in Brussels.

Hearing on road haulage market

The road haulage market and its social dimension: public hearing

TRAN 24-04-2015 - 15:26

The Committee on Transport and Tourism will hold a hearing with experts on the future challenges of the European road haulage sector. It will focus on various social and safety aspects such as the possible update of safety requirements and the potential introduction of a social transport package to ensure working and social conditions for drivers. The hearing will take place in Brussels on 05.05.15.

Presentation of the progress of the Commission Work programme by Commissioners Katainen, Bienkowska and Oettinger

Commission work programme, Digital Single Market strategy: committee debates

IMCO 27-04-2015 - 12:35

The Committee on Internal Market and Consumer Protection will look at the progress made with regards to the Commission's work programme in the Committee's area of responsibility with Commission Vice-President Katainen and Commissioner Bienkowska. Upcoming initiatives will also be considered. The new strategy on the Digital Single Market will also be discussed with Commissioner Oettinger. The meeting will take place on 06.05.15 in Brussels.

Human Rights DROI

Sport (large sporting events) and human rights: public hearing

DROI CULT 24-04-2015 - 09:51

The Subcommittee on Human Rights and the Committee on Culture and Education will hold a joint public hearing focussing on large sporting events and their links to human rights issues. The recently adopted pledges on the obligations of host governments by the International Olympic Committee under the "Olympic Agenda 2020" will provide a basis for discussion with key stakeholders such as sports federations, sponsors and organising committees. The hearing will take place on 06.05.15.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 134

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Frist for ændringsforslag : 18-03-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om den aktuelle politiske situation i Afghanistan

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Frist for ændringsforslag : 08-04-2015

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Aserbajdsjan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om de generelle principper for Republikken Aserbajdsjans deltagelse i Unionens programmer

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Frist for ændringsforslag : 01-04-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Frist for ændringsforslag : 25-03-2015

UDKAST TIL UDTALELSE om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")

06-03-2015 PETI_PA(2015)551864 PE 551.864v01-00
PETI

Margrete AUKEN

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

27-04-2015 - 19:08
ENVI Møde
27-04-2015 - 19:05
CULT Møde
23-04-2015 - 15:06
IMCO Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi