Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 30. november 2015 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 91

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

UDKAST TIL UDTALELSE om Årsrapport 2014 om Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Frist for ændringsforslag : 11-11-2015

UDKAST TIL UDTALELSE om På vej mod en akt for det digitale indre marked

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Frist for ændringsforslag : 15-10-2015

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Frist for ændringsforslag : 14-10-2015

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

26-11-2015 - 08:43
AFET Møde
19-11-2015 - 15:12
AFCO Møde
19-11-2015 - 09:39
ENVI Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi