Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 23. maj 2016 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 123

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Frist for ændringsforslag : 22-03-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Frist for ændringsforslag : 05-04-2016

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Frist for ændringsforslag : 22-03-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Frist for ændringsforslag : 14-04-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

01-04-2016 AFET_PA(2016)578843 PE 578.843v01-00
AFET

Marielle de SARNEZ

Frist for ændringsforslag : 27-04-2016

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

02-05-2016 - 16:03
ECON Møde
28-04-2016 - 15:12
TAX2 Møde
28-04-2016 - 15:04
EMIS Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi