Template : Vue d'ensemble

Næste møde i udvalgene den 3. november 2014 i Bruxelles.
Udvalg Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder
Filtrer efter udvalg
 
 
 
 

Resultat (er) : 50 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/009, EL/Sprider Stores, Grækenland)

Dato : 09-10-2014

Reference :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Frist for ændringsforslag : 23-10-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Irland)

Dato : 09-10-2014

Reference :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Frist for ændringsforslag : 23-10-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Dato : 20-10-2014

Reference :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område

Dato : 24-09-2014

Reference :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Frist for ændringsforslag : 16-10-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL UDTALELSE om EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015

Dato : 20-10-2014

Reference :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Frist for ændringsforslag : 17-10-2014

References :

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek