Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 28. august 2017 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 130

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 14-07-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Frist for ændringsforslag : 21-07-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Frist for ændringsforslag : 14-07-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – Sektion III

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Frist for ændringsforslag : 17-07-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2017: Forhøjelse af budgetmidlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI) med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i hele Den Europæiske Union og ajourføring af stillingsfortegnelserne for det decentrale agentur ACER og fællesforetagendet SESAR2

27-06-2017 BUDG_PR(2017)607808 PE 607.808v01-00
BUDG

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 14-07-2017

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

13-07-2017 - 09:36
IMCO Møde
13-07-2017 - 09:14
REGI Møde
13-07-2017 - 09:07
JURI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi