Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 26. maj 2015 i Bruxelles.

Combustion engines for non-road mobile machinery bis

Non-road mobile machinery engines - emission limits, type approval: committee debate

ENVI 20-05-2015 - 12:18

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will discuss the report on emission limits and type-approval for internal combustion engines of non-road mobile machinery on 26.05.15. The proposed regulation aims at reducing emissions and broadening coverage of machine categories. The rapporteur asks for simplified procedures, longer transition period for small manufacturers and replacement of certain heavy engines with a long lifetime with engines of the same, older emission stage. 

e-Commerce

Digital Single Market: third working group meeting

IMCO 20-05-2015 - 17:19

The Committee on Internal Market and Consumer Protection's Working Group on the Digital Single Market (DSM) will hold its third meeting on 26.05.15. Discussions will focus on the Commission's strategy on the DSM. Created in 2011, the Working Group has become a key platform for in-depth discussion where Members, Commission representatives, stakeholders and experts identify new opportunities, challenges or remaining barriers, and propose concrete measures to complete the DSM in the EU.

Věra Jourová

2015 Commission Work Programme and 2016 priorities: debate with Commissioners

LIBE 21-05-2015 - 09:11

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will meet Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, Vĕra Jourová, on 26.05.15 in Brussels. A debate will be held within the framework agreement between Parliament and the Commission in order to discuss the implementation of the 2015 Commission Work Programme and the Commission's priorities for 2016.

AFET meeting

Central African Republic, Red Cross International Committee: committee debates

AFET 21-05-2015 - 10:45

The Committee on Foreign Affairs will meet Central African Republic President, Catherine Samba-Panza, after the conclusion of the Bangui Forum and of an agreement for demilitarisation, demobilisation and reintegration of combatants, signed by the armed forces and the transitional government. This meeting will take place in Brussels on 26.05.15, when the Committee will also meet Peter Maurer, President of the International Committee of the Red Cross.

Marianne Thyssen

Marianne Thyssen Valdis Dombrowskis

Structured dialogue on employment and social affairs: committee debate

EMPL 18-05-2015 - 11:32

The Committee on Employment and Social Affairs will meet Commission Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Valdis Dombrowskis, and Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen, on 28.05.15. This debate will take place within the framework of the annual structured dialogue between Parliament and the Commission, in order to discuss current and upcoming issues that fall within the Committee's areas of responsibility.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 109

UDKAST TIL UDTALELSE om Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Frist for ændringsforslag : 07-05-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015

17-04-2015 AGRI_PR(2015)554849 PE 554.849v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Frist for ændringsforslag : 07-05-2015

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Frist for ændringsforslag : 07-05-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")

10-03-2015 ENVI_PR(2015)539669 PE 539.669v01-00
ENVI

Lynn BOYLAN

Frist for ændringsforslag : 15-04-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse

25-02-2015 AFET_PR(2015)544402 PE 544.402v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Frist for ændringsforslag : 14-04-2015

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

18-05-2015 - 19:08
ENVI Møde
11-05-2015 - 15:29
TAXE Møde
11-05-2015 - 15:12
DEVE Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi