Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 7. november 2016 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 139 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council Amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

19-05-2016 ENVI_PR(2016)580560 PE 580.560v01-00
ENVI

Simona BONAFÈ

Frist for ændringsforslag : 23-06-2016

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

17-10-2016 JURI_PA(2016)592225 PE 592.225v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1920/2006 for så vidt angår udvekslingen af oplysninger, systemet for tidlig varsling og risikovurderingsproceduren for nye psykoaktive stoffer

11-10-2016 ENVI_PA(2016)592081 PE 592.081v01-00
ENVI

Cristian-Silviu BUŞOI

Frist for ændringsforslag : 19-10-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet

03-10-2016 DEVE_PR(2016)589254 PE 589.254v02-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Frist for ændringsforslag : 17-10-2016

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583930 PE 583.930v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Frist for ændringsforslag : 18-10-2016

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

24-10-2016 - 20:37
AFET Møde
24-10-2016 - 19:08
BUDG Møde
20-10-2016 - 11:06
AFCO Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi