Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 27. august 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 159

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Frist for ændringsforslag : 13-07-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Frist for ændringsforslag : 18-07-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Frist for ændringsforslag : 12-07-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Frist for ændringsforslag : 18-07-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Frist for ændringsforslag : 16-07-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

12-07-2018 - 10:35
EMPL Møde
12-07-2018 - 09:11
DEVE Møde
12-07-2018 - 09:11
TERR Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter