Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 5. december 2016 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 125 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC

23-11-2016 INTA_PA(2016)594132 PE 594.132v01-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Frist for ændringsforslag : 30-11-2016

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020

20-10-2016 IMCO_PA(2016)592330 PE 592.330v01-00
IMCO

Vicky FORD

Frist for ændringsforslag : 10-11-2016

UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Frist for ændringsforslag : 15-11-2016

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

01-12-2016 - 15:07
EMIS Møde
01-12-2016 - 08:08
ECON LIBE Møde
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi