Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 2. juli 2015 i Bruxelles.

Vote

Fundamental Rights in the EU: committee vote. Migration, home affairs funds: debate

LIBE 29-06-2015 - 12:25

The non-legislative report on the situation of fundamental rights in the EU (2013-2014) will be voted on by the Committee on Civil liberties, Justice and Home Affairs on 02.07.15. The Committee will also vote on the order of preference of candidates for the post of Director for the Fundamental Rights Agency. A debate on the strategic report on migration, including an analysis on the use of Home Affairs funds are spent in the context of migration and development context, will also take place.

Commission President Juncker and Commissioner Moscovici

Commission President Juncker and Commissioner Moscovici TAXE committee meeting

Taxation: joint committee debate with Commission President, stakeholder consultation

TAXE ECON 24-06-2015 - 11:38

The Special Committee on Tax Rulings and the Committee on Economic and Monetary Affairs will meet Commission President Juncker and Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Moscovici on 02.07.15. The TAXE committee will also meet founding member of the Tax Justice Network Richard Murphy (Tax Research LLP), and will continue its consultation with stakeholder by means of a debate with multinational corporations.

Angola flag

Human rights situation in Angola: update in committee

DROI 26-06-2015 - 12:04

The Subcommittee on Human Rights will discuss the deteriorating human rights situation in Angola. Despite being one of the fastest growing African economies, around 70% of the population in Angola lives below the poverty line. The topics that will be addressed include the arbitrary detentions of human rights defenders and the case of the investigative journalist and human rights activist Rafael Marques. The meeting will be held on 02.07.15.

AFET-ENA high-level seminar on EU Diplomacy

EU diplomacy in a globalised context: seminar on challenges and partnerships

AFET 29-06-2015 - 17:18

The Committee on Foreign Affairs is jointly organising a seminar with the Ecole nationale d'administration (ENA) entitled "Global challenges and partnerships. Which place for EU diplomacy in a globalised context?" Part of a three-day high-level joint AFET-ENA event, this seminar will take place at the European Parliament's premises in Brussels on 01.07.15.

Fact sheets on the European Union

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Udvalg 21-04-2015 - 09:26

The Fact Sheets on the European Union provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They are intended to present non-specialists with a straightforward and brief overview of the EU's institutions and policies, and of the role that Parliament plays in their development. Available in the 23 languages, they cover six main areas: how the European Union works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is reviewed and updated regularly throughout the year.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 64

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse henholdsvis af Kongeriget Belgien og Republikken Polen til at ratificere og Republikken Østrig til at tiltræde Budapestkonventionen om transportaftalen ved godstransport ad indre vandveje (CMNI)

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Frist for ændringsforslag : 23-06-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders karrierer inden for videnskab og i universitetsverdenen og de glaslofter, de støder på

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

UDKAST TIL UDTALELSE om EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Frist for ændringsforslag : 02-06-2015

UDKAST TIL BETÆNKNING om de europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring: retningslinjer for gennemførelsen af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Frist for ændringsforslag : 19-05-2015

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

29-06-2015 - 16:32
INTA Møde
29-06-2015 - 16:05
AFET Møde
29-06-2015 - 15:10
TRAN Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi