Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 23. januar 2017 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 153

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Frist for ændringsforslag : 12-12-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Frist for ændringsforslag : 14-12-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om palmeolie og rydning af regnskove

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Frist for ændringsforslag : 12-12-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Frist for ændringsforslag : 12-12-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter

08-11-2016 INTA_PR(2016)592341 PE 592.341v01-00
INTA

Emma McCLARKIN

Frist for ændringsforslag : 09-12-2016

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

12-01-2017 - 15:11
JURI Møde
12-01-2017 - 15:08
LIBE Møde
12-01-2017 - 15:06
EMIS Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi