Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 28. august 2017 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 137

UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2017 for regnskabsåret 2017, der ledsager forslaget om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 14-07-2017

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Frist for ændringsforslag : 12-07-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Frist for ændringsforslag : 21-07-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Frist for ændringsforslag : 14-07-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – Sektion III

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Frist for ændringsforslag : 17-07-2017

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

13-07-2017 - 09:36
IMCO Møde
13-07-2017 - 09:14
REGI Møde
13-07-2017 - 09:07
JURI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi