Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 15. februar 2016 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 154

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Frist for ændringsforslag : 02-02-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Frist for ændringsforslag : 18-01-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

UDKAST TIL BETÆNKNING om nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020: integrerede territoriale investeringer (ITI) og lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD)

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Frist for ændringsforslag : 16-12-2015

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge 2014 EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

04-02-2016 - 09:01
CONT Møde
01-02-2016 - 19:04
LIBE Møde
28-01-2016 - 15:10
INTA Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi