Seneste nyt

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 96

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Frist for ændringsforslag : 24-05-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser

05-04-2016 LIBE_PR(2016)578659 PE 578.659v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Frist for ændringsforslag : 28-04-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

04-04-2016 LIBE_PR(2016)578713 PE 578.713v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Frist for ændringsforslag : 28-04-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EC

23-03-2016 LIBE_PR(2016)578803 PE 578.803v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

Frist for ændringsforslag : 20-04-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion

22-03-2016 CULT_PA(2016)580400 PE 580.400v01-00
CULT

Luigi MORGANO

Frist for ændringsforslag : 26-04-2016

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

26-05-2016 - 14:35
LIBE Møde
25-05-2016 - 19:13
REGI Møde
25-05-2016 - 19:11
AGRI Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi