Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 26. marts 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 144

UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

31-01-2018 CONT_PR(2018)612402 PE 612.402v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Frist for ændringsforslag : 01-03-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016

30-01-2018 CONT_PR(2018)612401 PE 612.401v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Frist for ændringsforslag : 01-03-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om den årlige rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016

17-01-2018 CONT_PR(2018)612207 PE 612.207v01-00
CONT

Marco VALLI

Frist for ændringsforslag : 06-02-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om årsrapport 2016 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig

17-11-2017 CONT_PR(2017)612146 PE 612.146v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

Frist for ændringsforslag : 10-01-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl 2--3,3-dimethylbutanoat (5F-MDMB-PINACA) kontrolforanstaltninger

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Frist for ændringsforslag : 06-03-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

22-03-2018 - 10:08
BUDG Møde
22-03-2018 - 09:52
PETI Møde
22-03-2018 - 09:40
TERR Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter