Template : Vue d'ensemble

Næste møde i udvalgene den 5. januar 2015 i Bruxelles.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder
Filtrer efter udvalg
 
 
 
 

Resultat (er) : 102

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL UDTALELSE om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser – Bekæmpelse af svig

Dato : 17-11-2014

Reference :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Frist for ændringsforslag : 09-12-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om EU’s årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2013 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati

Dato : 28-11-2014

Reference :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Frist for ændringsforslag : 09-12-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA

Dato : 26-11-2014

Reference :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 16-12-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL UDTALELSE Udkast til årsrapport 2013 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet

Dato : 25-11-2014

Reference :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Frist for ændringsforslag : 16-12-2014

References :

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol

Dato : 20-11-2014

Reference :

BUDG_PA(2014)541661 PE 541.661v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek