Seneste nyt

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 83 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

UDKAST TIL BETÆNKNING om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2018-budgetforslaget

08-06-2017 BUDG_PR(2017)605968 PE 605.968v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Frist for ændringsforslag : 20-06-2017

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien EGF/2017/001 ES/Castilla y León – minedrift)

06-06-2017 BUDG_PR(2017)606014 PE 606.014v01-00
BUDG

Monika VANA

Frist for ændringsforslag : 20-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Frist for ændringsforslag : 06-06-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Frist for ændringsforslag : 11-05-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

22-03-2017 ENVI_PA(2017)601214 PE 601.214v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Frist for ændringsforslag : 03-05-2017

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

29-06-2017 - 14:11
LIBE Møde
29-06-2017 - 10:16
BUDG Møde
29-06-2017 - 09:25
LIBE Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi