Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 30. juni 2016 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 98

UDKAST TIL UDTALELSE om budgetkontrol af finansieringen af NGO'er med midler fra EU-budgettet

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Frist for ændringsforslag : 30-05-2016

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 27-05-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Frist for ændringsforslag : 12-05-2016

UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Leo Brincat til medlem af Revisionsretten

25-05-2016 CONT_PR(2016)583924 PE 583.924v01-00
CONT

Igor ŠOLTES

UDKAST TIL UDTALELSE På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Frist for ændringsforslag : 30-05-2016

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

21-06-2016 - 18:38
TAX2 Møde
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Møde
21-06-2016 - 15:16
AGRI Møde

Forlig og den fælles beslutningsprocedure

Forlig er den tredje og sidste fase i den almindelige lovgivningsprocedure (også kendt som "den fælles beslutningsprocedure").

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi