Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 6. november 2017 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 113 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

02-06-2017 ENVI_PA(2017)604700 PE 604.700v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Frist for ændringsforslag : 05-07-2017

  DRAFT REPORT on the nomination of Iliana Ivanova as a Member of the Court of Auditors

03-10-2017 CONT_PR(2017)610903 PE 610.903v02-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610920 PE 610.920v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Bettina Jakobsen as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610912 PE 610.912v01-00
CONT

Indrek TARAND

  DRAFT REPORT on the nomination of Baudilio Tomé Muguruza as a Member of the Court of Auditors

02-10-2017 CONT_PR(2017)610909 PE 610.909v01-00
CONT

Indrek TARAND

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

16-10-2017 - 15:11
FEMM Møde
16-10-2017 - 15:09
TERR Møde
16-10-2017 - 15:08
ECON Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi