Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 24. maj 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 101

UDKAST TIL INDSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien

22-03-2018 LIBE_PR(2018)618142 PE 618.142v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Frist for ændringsforslag : 02-05-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om byers rolle i Unionens institutionelle ramme

19-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v02-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Frist for ændringsforslag : 20-03-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Frist for ændringsforslag : 20-02-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

17-05-2018 - 15:06
ITRE Møde
17-05-2018 - 11:38
DEVE Møde
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter