Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 29. maj 2017 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 129 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

UDKAST TIL BETÆNKNING om budgetkontrol af finansieringen af NGO’er med midler fra EU-budgettet

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

UDKAST TIL BETÆNKNING Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Frist for ændringsforslag : 05-05-2017

UDKAST TIL UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Frist for ændringsforslag : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Frist for ændringsforslag : 12-05-2017

UDKAST TIL INDSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Frist for ændringsforslag : 11-05-2017

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Møde
15-05-2017 - 21:01
AFET Møde
15-05-2017 - 19:12
AGRI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi