Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 26. februar 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 195 Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Frist for ændringsforslag : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Frist for ændringsforslag : 20-02-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om ændring af artikel 174, stk. 8, i Parlamentets forretningsorden om afstemningsrækkefølge

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Frist for ændringsforslag : 31-01-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Frist for ændringsforslag : 17-01-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Frist for ændringsforslag : 15-12-2017

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

22-02-2018 - 10:34
PETI Møde
22-02-2018 - 09:46
AFET Møde
22-02-2018 - 09:39
TERR Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter