Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 27. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 283

UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af EU's finansielle interesser – Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Frist for ændringsforslag : 05-09-2018

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Frist for ændringsforslag : 10-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Frist for ændringsforslag : 12-07-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Frist for ændringsforslag : 06-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Frist for ændringsforslag : 12-07-2018

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

25-09-2018 - 09:35
LIBE Møde
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Møde
24-09-2018 - 16:16
PETI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter