Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 24. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 258

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Frist for ændringsforslag : 05-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om minimumsstandarder for mindretal i EU

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Frist for ændringsforslag : 22-06-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Frist for ændringsforslag : 29-06-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Frist for ændringsforslag : 14-06-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Frist for ændringsforslag : 14-06-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Møde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Møde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter