Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 27. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 286

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Frist for ændringsforslag : 26-02-2018

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Frist for ændringsforslag : 26-02-2018

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Frist for ændringsforslag : 26-02-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Frist for ændringsforslag : 06-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Frist for ændringsforslag : 31-08-2018

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

25-09-2018 - 09:35
LIBE Møde
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Møde
24-09-2018 - 16:16
PETI Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter