Seneste nyt

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 293

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Frist for ændringsforslag : 11-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Frist for ændringsforslag : 12-09-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af EU's finansielle interesser – Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Frist for ændringsforslag : 05-09-2018

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Frist for ændringsforslag : 10-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Frist for ændringsforslag : 12-07-2018

Dagens transmissioner

Se udvalgsmøderne live

Multimediebibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Møde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Møde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter