Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 24. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 291

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Frist for ændringsforslag : 06-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Frist for ændringsforslag : 12-07-2018

UDKAST TIL ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

Frist for ændringsforslag : 10-09-2018

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Frist for ændringsforslag : 13-07-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om styring af globaliseringen: handelsaspekter

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

Frist for ændringsforslag : 25-06-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Møde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Møde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter