Seneste nyt

Næste møde i udvalgene den 24. september 2018 i Bruxelles.

Tekster til afstemning på udvalgsmøder


Resultat (er) : 291

UDKAST TIL BETÆNKNING om minimumsstandarder for mindretal i EU

22-05-2018 LIBE_PR(2018)622176 PE 622.176v01-00
LIBE

József NAGY

Frist for ændringsforslag : 21-06-2018

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande

26-03-2018 CJ33_PR(2018)619292 PE 619.292v01-00
IMCO INTA

Alessia Maria MOSCA, Daniel DALTON

Frist for ændringsforslag : 25-04-2018

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616790 PE 616.790v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Frist for ændringsforslag : 26-02-2018

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616784 PE 616.784v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Frist for ændringsforslag : 26-02-2018

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616777 PE 616.777v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Frist for ændringsforslag : 26-02-2018

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

13-09-2018 - 09:15
BUDG Møde
13-09-2018 - 08:37
ENVI Møde
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Møde

Den almindelige lovgivningsprocedure

Den almindelige lovgivningsprocedure er den mest anvendte procedure til vedtagelse af lovgivning på EU-plan.

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Delegerede retsakter

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter