Hjem

 
Seneste nyt
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 5 November (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 6 November (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 4Q1. The draft agenda will follow soon. 
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes are available here
 
 

   
 
Højdepunkter
 
Mandates to enter trialogue negotiations

On 6 October, IMCO Members voted to give a mandate to the rapporteur Andreas Schwab (EPP, DE) to open up negotiations with the Council on draft law on Network and Information Security (28 votes to 2). The same majority also gave a green light for the rapporteur Liisa Jaakonsaari (S&D, FI) to start the negotiations with the Council on draft law promoting the cooperation between Member States and the Commission to correctly apply law on customs.

   
Conclusions of the studies on consumer protection & discrimination of consumers

The conclusions and subsequent nine recommendations of a study related to consumer protection aspects of financial services were presented by its authors from London Economics to Members of the IMCO Committee during their meeting of 6 October. At the same meeting, a research team from Osnabrück University presented a study on discrimination of consumers in the Digital Single Market, which assesses discrimination from the perspective of different areas of European law and provides for several policy recommendations.

   
EU Commissioners-designate hearings

Between 29 September and 6 October, IMCO was involved in hearings with the Commissioner-designates who will be dealing with policy in IMCO's remit:
 
- Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission for Digital Single Market,
- Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
- Pierre MOSCOVICI (France) for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
- Günther OETTINGER (Germany) for Digital Economy and Society,
- Vĕra JOUROVÁ (Czech Republic) Justice, Consumers and Gender Equality.
 
IMCO was also invited to the hearing of Jonathan HILL (UK) for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union and Margarethe VESTAGER, (Denmark) for Competition.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. koordinering på EU-plan af national lovgivning vedrørende det indre marked og toldunionen, særlig:
a) fri varebevægelser, herunder harmonisering af tekniske standarder
b) etableringsretten
c) fri udveksling af tjenesteydelser, bortset fra finansielle tjenesteydelser og posttjenester
 
2. det indre markeds funktion, herunder foranstaltninger med henblik på at identificere og fjerne potentielle hindringer for gennemførelsen af det indre marked, herunder det digitale indre marked
 
3. fremme og beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser, dog med undtagelse af spørgsmål vedrørende folkesundhed og fødevaresikkerhed
 
4. politik og lovgivning vedrørende håndhævelse af regler om det indre marked og forbrugerrettigheder.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

IMCO udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning og kontrol, hvad angår EU-regler om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, fri bevægelighed for erhvervsudøvere, toldpolitik, standardisering og forbrugernes økonomiske interesser.  Udvalgsmedlemmerne arbejder for at nedbringe økonomiske handelshindringer og forenkle lovgivningen for at øge konkurrenceevnen overalt på det indre marked, idet de samtidig varetager forbrugernes interesser på en lang række områder.

De kan følge udvalgets arbejde på denne hjemmeside, som bl.a. giver adgang til dagsordener, mødedokumenter, oplysninger om høringer/workshops, videostreaming og vores nyhedsbrev.

Et velfungerende indre marked er nøglen til skabelse af velstand, innovation og større konkurrenceevne, som gavner virksomheder og forbrugere.  Vi vil støde på mange udfordringer og muligheder, især frigørelsen af det potentiale, der ligger i det indre marked på det digitale område og det indre marked for tjenesteydelser. 
 
Vores opgave er at garantere sikre produkter, beskytte forbrugerrettighederne, holde forbrugerne underrettet om produkter/tjenesteydelser, slå ned på konkurrencefjendtlig adfærd og nedbringe administrative byrder.

Udvalget samarbejder med alle EU-medlemsstater om at sikre, at reglerne for det indre marked er praktisk gennemførlige, overholdes fuldt ud og håndhæves rettidigt.

Det er et privilegium at være formand for dette udvalg og samarbejde med medlemmer på tværs af det politiske spektrum om at skabe virkelige fordele for forbrugere, virksomheder og andre organisationer på hele det indre marked.


Vicky Ford
Formand