Seneste nyt

25-11-2015 - 15:10
Latest news

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

01-12-2015 15:00 / 17:00 ITRE IMCO

Multimediebibliotek

16-11-2015 - 15:09
IMCO Møde
10-11-2015 - 15:09
IMCO ITRE Møde

Velkomstord

Vicky Ford

IMCO udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning og kontrol, hvad angår EU-regler om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, fri bevægelighed for erhvervsudøvere, toldpolitik, standardisering og forbrugernes økonomiske interesser.  Udvalgsmedlemmerne arbejder for at nedbringe økonomiske handelshindringer og forenkle lovgivningen for at øge konkurrenceevnen overalt på det indre marked, idet de samtidig varetager forbrugernes interesser på en lang række områder.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links