Arbejdsdokumenter


Arbejdsdokumenter udarbejdes som led i udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser. Udvalgene benytter ofte arbejdsdokumenter til at offentliggøre begrundelsen til deres betænkninger.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige arbejdsdokumenter.

ARBEJDSDOKUMENT Forberedende dokument til udkast til udtalelse om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN