Hjem

 
Seneste nyt
 
The next INTA meeting: 22 July 2014

Next meeting of the Committee on International Trade will take place on Tuesday 22 July from 15.00-18.30 in the room Paul-Henri Spaak 1A002 in Brussels.
 
See below the highlights of the meeting.

   
 
Højdepunkter
 
Karel De Gucht, Commissioner for Trade, on the state of play of EU Trade Policy

During the regular exchange of views with INTA, Commissioner for Trade Karel De Gucht will give an overview on the state of play of EU trade policy and outline most important legislative files and ongoing negotiations for the coming months. Members will be able to raise any issue with the Commissioner during the question and answer session afterwards.

   

Bernd Lange is the new chair of the Committee on International Trade, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Tokia Saïfi (EPP), Yannick Jadot (Greens), Iuliu Winkler (EPP) and Jan Zahradil (ECR). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term.
 

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
INTA 22-07-2014 - 12:35  

EU trade Commissioner Karel de Gucht will debate EU trade policy, including the outcome of the sixth round of EU/US transatlantic trade and investment partnership (TTIP) talks with International Trade Committee MEPs today, at 17.00 in room P1A002.

AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter spørgsmål vedrørende fastlæggelse, gennemførelse og overvågning af Unionens fælles handelspolitik og eksterne økonomiske forbindelser, navnlig:
 
1. finansielle, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer
2. den fælles toldtarif over for tredjelande og lettelse af samhandelen samt de eksterne aspekter af toldbestemmelserne og -forvaltningen
3. indledning, overvågning, indgåelse og opfølgning af bilaterale, multilaterale og plurilaterale handelsaftaler om de økonomiske, handels- og investeringsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer
4. foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder omfattet af folkeretlige instrumenter
5. forbindelserne med de relevante internationale organisationer og internationale fora om handelsrelaterede spørgsmål og med organisationer, der arbejder for regional økonomisk og handelsmæssig integration uden for Unionen
6. forbindelserne med WTO, herunder dens parlamentariske dimension.
 
Udvalget har forbindelse med de kompetente interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer med hensyn til de økonomiske og handelsmæssige aspekter af forbindelserne med tredjelande.
 
 
Dagens transmissioner
 
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Available soon