Seneste nyt

Next Committee meeting

23-01-2020 - 10:39
Vote in Committee

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Parlamentarisk konference med WTO

Dagens transmissioner

09:00 / 12:30 Påbegyndt INTA

Multimediebibliotek

19-02-2020 - 15:00
INTA Møde
21-01-2020 - 15:07
INTA Møde
21-01-2020 - 09:04
INTA Møde

Velkomstord

Bernd Lange

Velkommen til websiden for Udvalget om International Handel (INTA)

Her finder du mødedagsordener og arbejdsdokumenter samt oplysninger om betænkninger, der er under udarbejdelse, og høringer.

Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle i fastlæggelsen af Unionens handelspolitik og fungerer som dens demokratiske samvittighed. Vi evaluerer alle EU's handels- og investeringsaftaler, gennemgår Kommissionens arbejde, inden der indledes – og mens der føres – forhandlinger, og er med til at træffe afgørelse om den retlige ramme, som handelen finder sted inden for. Handelsaftaler og retsakter kan kun træde i kraft med Europa-Parlamentets godkendelse.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links