Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Indgåelse af en aftale med Amerikas Forenede Stater om tildelingen til USA af en andel af det toldkontingent, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 617/2009 af 13. juli 2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet

2019/0142(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af de handelspræferencer for fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød, der er fastsat i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

2019/0132(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2019/0099(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

2018/0356(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

2018/0358(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

EU's medlemskab af Den Internationale Gummistudiegruppe (IRSG)

2017/0159(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Protokol om kulturelt samarbejde til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side

2017/0081(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Oprettelse af en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

2016/0295(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
INTA

korresponderende udvalg

Indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene i Det Østafrikanske Fællesskab på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

2016/0038(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg

Beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer og ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

2015/0203(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

korresponderende udvalg