Hjem

 
Seneste nyt
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 3 December 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 4 December 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 18.11.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Højdepunkter
Alle meddelelser  
Presentations by the European Commission on COSME & Horizon 2020

During its meeting on 17 November, the European Commission will present on COSME, and Director General Robert-Jan Smits will present on "Horizon 2020 implementation: state of play".
 
Furthermore, the "Renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and Ukraine" and the "Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and the Kingdom of Morocco" will be voted in the meeting.

   
Presentations of Bio-based Industries joint undertaking and study on KET

On the 6 of November, the ITRE committee will hold presentations by European Commission and the BBI, explaining the way from Horizon 2020 to the JTIs, as one of the possible PPPs foreseen in the basic act, taking as an example, the new Bio-based Industries joint undertaking. The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) is a €3.7 billion Public-Private Partnership (PPP) between the EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC). The EU contribution (Horizon 2020) is expected to be €975 million, while the Bio-based Industries Consortium will contribute €2730 million.
 
Furthermore, there will be a presentation of the study on Key Enabling Technologies (KETs) that are crucial for the competitiveness and renewal of European manufacturing. It examines the nature of KETs, and the drivers and barriers to their deployment, including an assessment of the current KETs situation in the EU in a global perspective. A broad overview of European policies and financing instruments precedes an in depth assessment of the role of KETs in Horizon 2020. The analysis continues with a look at their contribution to growth, impact on employment and skills requirements.

   
Hearing on EU energy security strategy

The ITRE Committee will organise a hearing on 5 November on "EU energy security strategy under the conditions of the internal energy market". The hearing will focus on issues relating to the European Energy Security Strategy that was released in May by the Commission in response to the political crisis in Ukraine and the overall importance of energy security.

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1. Unionens industripolitik og dertil knyttede foranstaltninger og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder
2. Unionens forsknings- og innovationspolitik, herunder videnskab og teknologi samt udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater
3. Europæisk rumpolitik
4. aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningsråd, Det Europæiske Forskningscenter, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Instituttet for Referencematerialer og -målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område
5. EU -foranstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed og i forbindelse med det indre energimarkeds oprettelse og funktion, herunder foranstaltninger vedrørende:
a) energiforsyningssikkerhed i Unionen,
b) fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder
c) fremme af sammenkobling af energinet og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren
6. Euratomtraktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor
7. informationssamfundet, informationsteknologi og kommunikationsnet og -tjenester, herunder teknologier og sikkerhedsaspekter og etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur samt aktiviteterne i Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Med genindustrialisering som det overordnede mål vil ITRE-udvalget have fire prioritetsområder at koncentrere sig om.
 
Vi må først og fremmest sikre, at EU’s retlige og økonomiske rammer gør det muligt for den europæiske industrisektor at blive mere innovativ. Det vil kræve, at EU’s programmer inden for F & U samt uddannelse tilpasses og indrettes til at kunne reagere effektivt på industriens faktiske behov. 
 
 For det andet skal EU-politikkerne sætte skub i udviklingen og væksten af de europæiske små og mellemstore virksomheder. At bidrage til at styrke SMV’er handler lige så meget om finansiering som om åbenhed i forskningsprogrammer, uddannelsesordninger til udvikling af kvalifikationer eller skattelovgivning.
 
Vores tredje prioritetsområde er at opbygge et ægte europæisk digitalt marked. Det handler om et europæisk markeds stordriftsfordele for at sænke omkostningerne og styrke Europas virksomheders innovationsevne. Både ITRE og Parlamentet som helhed har kunnet fremvise meget fine resultater inden for dette område - og vi vil gå stadig længere med ny lovgivning. 
 
Til sidst, men måske allervigtigst, vil udnyttelsen af EU’s fælles energipolitiks fulde potentiale være en grundlæggende prioritet for os. Kun med sikker energi kan vi gøre vores økonomi konkurrencedygtig på globalt plan og undgå økonomisk tilbagegang.
 
Vores mål er at bringe den europæiske økonomi tilbage på vækstsporet på en bæredygtig måde. Vi ønsker at gøre Europa til et bedre sted at leve.