Hjem

 
Seneste nyt
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Højdepunkter
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1. Unionens industripolitik og dertil knyttede foranstaltninger og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder
2. Unionens forsknings- og innovationspolitik, herunder videnskab og teknologi samt udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater
3. Europæisk rumpolitik
4. aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningsråd, Det Europæiske Forskningscenter, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Instituttet for Referencematerialer og -målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område
5. EU -foranstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed og i forbindelse med det indre energimarkeds oprettelse og funktion, herunder foranstaltninger vedrørende:
a) energiforsyningssikkerhed i Unionen,
b) fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder
c) fremme af sammenkobling af energinet og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren
6. Euratomtraktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor
7. informationssamfundet, informationsteknologi og kommunikationsnet og -tjenester, herunder teknologier og sikkerhedsaspekter og etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur samt aktiviteterne i Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Med genindustrialisering som det overordnede mål vil ITRE-udvalget have fire prioritetsområder at koncentrere sig om.
 
Vi må først og fremmest sikre, at EU’s retlige og økonomiske rammer gør det muligt for den europæiske industrisektor at blive mere innovativ. Det vil kræve, at EU’s programmer inden for F & U samt uddannelse tilpasses og indrettes til at kunne reagere effektivt på industriens faktiske behov. 
 
 For det andet skal EU-politikkerne sætte skub i udviklingen og væksten af de europæiske små og mellemstore virksomheder. At bidrage til at styrke SMV’er handler lige så meget om finansiering som om åbenhed i forskningsprogrammer, uddannelsesordninger til udvikling af kvalifikationer eller skattelovgivning.
 
Vores tredje prioritetsområde er at opbygge et ægte europæisk digitalt marked. Det handler om et europæisk markeds stordriftsfordele for at sænke omkostningerne og styrke Europas virksomheders innovationsevne. Både ITRE og Parlamentet som helhed har kunnet fremvise meget fine resultater inden for dette område - og vi vil gå stadig længere med ny lovgivning. 
 
Til sidst, men måske allervigtigst, vil udnyttelsen af EU’s fælles energipolitiks fulde potentiale være en grundlæggende prioritet for os. Kun med sikker energi kan vi gøre vores økonomi konkurrencedygtig på globalt plan og undgå økonomisk tilbagegang.
 
Vores mål er at bringe den europæiske økonomi tilbage på vækstsporet på en bæredygtig måde. Vi ønsker at gøre Europa til et bedre sted at leve.