Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Forslag til Kommissionens forordning om fastsættelse af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91

2019/2753(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2020

2019/2752(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
ITRE

korresponderende udvalg

Udnævnelse af et medlem af Europa-Kommissionen - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (omarbejdning)

2019/0151(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

korresponderende udvalg

Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for 2021-2027: Styrke Europas innovationstalent og -kapacitet

2019/0152(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Republikken Kroatiens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0429(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale mellem EU og Schweiz om de europæiske satellitnavigationsprogrammer

2012/0231(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

korresponderende udvalg

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

2019/2028(BUD) Budgetprocedure
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

rådgivende udvalg

Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

2019/0101(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

rådgivende udvalg

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
ITRE

rådgivende udvalg