Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG 8 - 85 - Udkast til udtalelse - Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14580

ÆNDRINGSFORSLAG 19 - 48 - Udkast til betænkning - Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14437

ÆNDRINGSFORSLAG 40 - 170 - Udkast til betænkning - Programmet for retlige anliggender

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumenter i sagsmappen CJ03/8/13979

ÆNDRINGSFORSLAG 27 - 265 - Udkast til betænkning - Det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13264

ÆNDRINGSFORSLAG 33 - 122 - Udkast til udtalelse - Oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13638

ÆNDRINGSFORSLAG 17 - 87 - Udkast til udtalelse - Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13249

ÆNDRINGSFORSLAG 2 - 32 - Udkast til udtalelse - Ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13226

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 14 - Udkast til udtalelse - om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion IV - Domstolen

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14158

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 103 - Udkast til betænkning - Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande, der er stjålet i forbindelse med væbnede konflikter og krig

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09247

ÆNDRINGSFORSLAG 40 - 339 - Udkast til betænkning - Adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12817