Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13337

ÆNDRINGSFORSLAG 45 - 255 - Udkast til udtalelse - Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11961

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 38 - Udkast til udtalelse - Styring af globaliseringen: handelsaspekter

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11989

ÆNDRINGSFORSLAG 15 - 47 - Udkast til udtalelse - Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11091

ÆNDRINGSFORSLAG 37 - 120 - Udkast til udtalelse - Tilsyn med investeringsselskaber

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11911

ÆNDRINGSFORSLAG 17 - 69 - Udkast til betænkning - om, hvilken lovgivning der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12508

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til betænkning - om 3D-printning, en udfordring på områderne for immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09065

ÆNDRINGSFORSLAG - The 2017 EU Justice Scoreboard

07-03-2018 JURI_AM(2018)619133 PE 619.133v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11955

ÆNDRINGSFORSLAG - Report from the Commission: Monitoring the application of European Union law - 2016 Annual Report

02-03-2018 JURI_AM(2018)619083 PE 619.083v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11749