Meddelelser til medlemmerne


Meddelelser til medlemmerne benyttes af udvalgene til at udsende information til medlemmerne, der ikke kan indgå i andre dokumenttyper, f.eks. information i form af et sammendrag af et delegationsbesøg, et møde med en ekspert, spørgsmål til et medlem af Kommissionen eller offentliggørelse af modtagne andragender.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige meddelelser til medlemmerne.

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger (omarbejdning)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (omarbejdning)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen vedvarende energikilder (omarbejdning)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (omarbejdning)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI