Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Council Regulation (Euratom) laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency (COM(2013)0943 – 2013/0451(NLE))

25-03-2015 JURI_AL(2015)552009 PE 552.009v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

UDTALELSE om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

26-02-2015 JURI_AD(2015)549131 PE 549.131v02-00
JURI

Victor NEGRESCU

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02539

Udtalelse om retsgrundlaget for konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (COM(2013)0867 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))

28-10-2014 JURI_AL(2014)539666 PE 539.666v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation (EU) No …/.. of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 19 ((D033776/01-2014/2745(RPS))

29-09-2014 JURI_AL(2014)537500 PE 537.500v01-00
JURI

József SZÁJER

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation No …/..of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 2, 3 and 8 and International Accounting Standards 16, 24 and 38 (D034986/01 – 2014/2818(RPS))

29-09-2014 JURI_AL(2014)537501 PE 537.501v01-00
JURI

József SZÁJER

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation Commission Regulation (EU) No …/.. of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 3 and 13 and International Accounting Standard 40 (D034989/01 – 2014/2819(RPS))

29-09-2014 JURI_AL(2014)537502 PE 537.502v01-00
JURI

József SZÁJER