Udtalelser

Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Mode d'affichage des résultats
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

Udtalelse om retsgrundlaget for konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (COM(2013)0867 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))

Dato : 28-10-2014

Reference :

JURI_AL(2014)539666 PE 539.666v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation (EU) No …/.. of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 19 ((D033776/01-2014/2745(RPS))

Dato : 29-09-2014

Reference :

JURI_AL(2014)537500 PE 537.500v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation No …/..of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 2, 3 and 8 and International Accounting Standards 16, 24 and 38 (D034986/01 – 2014/2818(RPS))

Dato : 29-09-2014

Reference :

JURI_AL(2014)537501 PE 537.501v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  Opinion drawn up pursuant to Rule 107(1) of the Rules of Procedure relating to the consideration of Commission Regulation Commission Regulation (EU) No …/.. of XXX amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 3 and 13 and International Accounting Standard 40 (D034989/01 – 2014/2819(RPS))

Dato : 29-09-2014

Reference :

JURI_AL(2014)537502 PE 537.502v01-00
JURI

József SZÁJER

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til Retsudvalgets webside
 
 

I kraft af sit ansvar for intellektuel ejendomsret vil udvalget i denne valgperiode beskæftige sig med reformen af EU's varemærkeregler, handelshemmeligheder og fremtiden for ophavsret på grundlag af sit tidligere arbejde vedrørende forvaltning af digitale rettigheder og ophavsret i informationssamfundet.
 
Hvad angår selskabsret vil udvalgets førsteprioriteter være at færdiggøre arbejdet med de nye insolvensbestemmelser og at behandle det nye forslag om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar. Samtidig vil udvalget opretholde sit fokus på borgere, familier og virksomheder i det indre marked gennem den kommende revision af de internationale privatretlige bestemmelser om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (herunder børnebortførelser) og gennem forslaget om opdatering af småkravsproceduren.
 
Endelig hjælper udvalget Parlamentet som helhed med at danne sig en informeret mening om en række meget tekniske spørgsmål, herunder overvågning af anvendelsen af delegeret lovgivning og gennemførelseslovgivning, sikring af behørig hensyntagen til input fra de nationale parlamenter inden for rammerne af nærhedsmekanismen og træffelse af afgørelser om forsvaret af Parlamentets interesser ved domstolene.
 
Jeg håber, at du vil finde denne webside informativ og vil gerne takke dig for din interesse i Retsudvalget.  
 
Pavel Svoboda, formand