Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on transparency, accountability and integrity in the EU institutions

05-02-2016 JURI_AD(2016)571698 PE 571.698v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/02762

  Subject: Opinion in the form of a letter relating to draft Commission regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6) (D042120/03 – 2015/2988(RPS))

02-02-2016 JURI_AL(2016)576813 PE 576.813v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

  Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))

01-02-2016 JURI_AL(2016)576707 PE 576.707v01-00
JURI

Axel VOSS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa

12-01-2016 JURI_AD(2016)571707 PE 571.707v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03752

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

12-01-2016 JURI_AD(2016)572952 PE 572.952v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/04724

UDTALELSE om en retsakt om et digitalt indre marked

07-12-2015 JURI_AD(2015)557273 PE 557.273v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03545

UDTALELSE om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

14-10-2015 JURI_AD(2015)565191 PE 565.191v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03111

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

15-09-2015 JURI_AL(2015)567660 PE 567.660v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (COM(2014/0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))

03-09-2015 JURI_AL(2015)564927 PE 564.927v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

UDTALELSE om det europæiske borgerinitiativ

16-07-2015 JURI_AD(2015)557231 PE 557.231v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/03123