Udtalelser


Når et udkast til udtalelse er forelagt i udvalget, stemmer medlemmerne om det og ændrer det om nødvendigt. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 54 accepterer det korresponderende udvalg uden afstemning ændringsforslag fra et associeret udvalg, hvis de vedrører spørgsmål, som henhører under det associerede udvalgs enekompetence. Udtalelsen forelægges derefter for det udvalg, der er ansvarlig (korresponderende) for at udarbejde betænkningen. Denne side viser udtalelser, der er godkendt og vedtaget af udvalgene.

Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige udtalelser.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Opinion on the legal basis on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

20-06-2017 JURI_AL(2017)606153 PE 606.153v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

  Opinion on the legal basis of the Commission proposal for a Directive concerning the posting of workers (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)604710 PE 604.710v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

  Opinion on the legal basis of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)606035 PE 606.035v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011) COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)

14-06-2017 JURI_AL(2017)603073 PE 603.073v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))

14-06-2017 JURI_AL(2017)606047 PE 606.047v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

  Opinion on the legal basis on the proposal for a Regulation of European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (2016/0030(COD))

13-06-2017 JURI_AL(2017)606115 PE 606.115v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions indgåelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

31-05-2017 JURI_AD(2017)601097 PE 601.097v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/08037

Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

22-05-2017 JURI_AL(2017)604641 PE 604.641v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

UDTALELSE om onlineplatforme og det digitale indre marked

08-05-2017 JURI_AD(2017)601100 PE 601.100v02-00
JURI

Constance LE GRIP

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09261

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF

04-04-2017 JURI_AD(2017)597525 PE 597.525v03-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/06773