Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • Åbn pdf-fil i nyt vindue
  • åbne i et nyt vindue
ÆNDRINGSFORSLAG
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om en statut for sociale og solidaritetsbaserede virksomheder

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/07988

BETÆNKNING om 3D-printning, en udfordring på områderne immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • Åbn pdf-fil i nyt vindue
  • åbne i et nyt vindue

BETÆNKNING om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • Åbn pdf-fil i nyt vindue
  • åbne i et nyt vindue
ÆNDRINGSFORSLAG
001-003

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling

17-05-2018 A8-0174/2018 PE 613.544v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/10569

ÆNDRINGSFORSLAG
001-013

BETÆNKNING om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenter i sagsmappen CJ22/8/05637

BETÆNKNING om EU's resultattavle for retsområdet 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11955

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/11188

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • Åbn pdf-fil i nyt vindue
  • åbne i et nyt vindue