Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Steeve Briois’ immunitet

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Sophie Montels immunitet

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Manolis Kefalogiannis' immunitet

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

BETÆNKNING om anmodning om stillingtagen til Alfonso Luigi Marras privilegier og immuniteter

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA