Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

Resultat (er) : 7

ÆNDRINGSFORSLAG 73 - 272 - Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

ÆNDRINGSFORSLAG 273 - 472 - Udkast til betænkning om ophavsret på det digitale indre marked

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

ÆNDRINGSFORSLAG 473 - 672 - Udkast til betænkning om ophavsret på det digitale indre marked

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

ÆNDRINGSFORSLAG 673 - 872 - Udkast til betænkning om ophavsret på det digitale indre marked

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

ÆNDRINGSFORSLAG 873 - 996 - Udkast til betænkning om ophavsret på det digitale indre marked

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Frist for ændringsforslag : 30-03-2017