Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 23. januar 2019 - Torsdag den 24. januar 2019

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Frist for ændringsforslag : 01-02-2019

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 23. januar 2019 - Torsdag den 24. januar 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

PROTOKOL - Mandag den 9. juli 2018

09-01-2019 JURI_PV(2018)07-09-1 PE 627.666v01-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12344

ÆNDRINGSFORSLAG 19 - 48 - Udkast til betænkning - Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/14437

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/13226