Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  MINUTES - Monday 18 February 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/15531

  MINUTES - Monday 1 April 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/15532

  MINUTES - Tuesday 2 April 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenter i sagsmappen CJ03/8/15820

PROTOKOL - Mandag den 19. november 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12705

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ÆNDRINGSFORSLAG

PROTOKOL - Onsdag den 20. juni 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12343

PROTOKOL - Mandag den 24. september 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumenter i sagsmappen JURI/8/12703