Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens direktiv om ændring af bilag I, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

2019/2744(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
JURI

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet

2019/2005(IMM) Immunitet
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

korresponderende udvalg

Regler og generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

2017/0035(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

korresponderende udvalg

Handel med visse stålprodukter mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (kodifikation)

2015/0082(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

korresponderende udvalg

Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger

2018/0332(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

[PPE]

rådgivende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002, for så vidt angår IAS 1, 8, 34, 37 og 38, IFRS 2, 3 og 6, fortolkningsbidrag 12, 19, 20 og 22 fra International Financial Reporting Interpretations Committee og fortolkningsbidrag 32 fra Standing Interpretations Committee (EØS-relevant tekst)

2019/2782(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
JURI

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og 8

2019/2781(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
JURI

rådgivende udvalg, udvidet samarbejde

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
JURI

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
JURI

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

2019/2057(DEC) Dechargeprocedure
JURI

rådgivende udvalg