Arbejdsdokumenter


Arbejdsdokumenter udarbejdes som led i udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser. Udvalgene benytter ofte arbejdsdokumenter til at offentliggøre begrundelsen til deres betænkninger.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige arbejdsdokumenter.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ARBEJDSDOKUMENT om 3D-printning, en udfordring inden for intellektuel ejendomsret og civilretligt ansvar

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

ARBEJDSDOKUMENT om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

ARBEJDSDOKUMENT om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

ANDET ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

ARBEJDSDOKUMENT om fastsættelse af fælles minimumsstandarder for den civile retspleje i Den Europæiske Union — retsgrundlaget

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af sårbare voksne

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

ARBEJDSDOKUMENT om henstillingerne til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

ARBEJDSDOKUMENT Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE