Høringer


Et udvalg kan arrangere en eksperthøring, hvis det finder det nødvendigt for sit arbejde med et bestemt emne. To eller flere udvalg kan også holde fælles høringer. De fleste udvalg arrangerer regelmæssige høringer, da det giver dem mulighed for at få oplysninger fra eksperter og drøfte centrale spørgsmål. Denne side indeholder al foreliggende information om udvalgshøringer, inklusive programmer, postere og indlæg fra talere.

Hearing on the situation of Fundamental Rights in the European Union

LIBE 30-03-2015
Poster of the hearing

The main objective of the public hearing is to contribute to the on-going dialogue on the mechanisms and methods to better safeguard the rule of law and the fundamental rights of persons in the Union, as well as to allow for an assessment of the Union's efforts to protect and promote its common values. (Læs mere)

Joint Hearing on accountability, transparency and integrity

CONT JURI LIBE AFCO 26-03-2015
Poster

"Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions". The main objective of the joint hearing is to allow a deep discussion at the European Parliament level about crucial issues of accountability, transparency and integrity of the EU institutions. (Læs mere)