Begivenheder

Begivenheder

 

Høringer Efter forretningsordenens artikel 193 kan et udvalg arrangere en eksperthøring, hvis det finder det nødvendigt for sit arbejde med et bestemt emne. To eller flere udvalg kan også holde fælles høringer. De fleste udvalg arrangerer regelmæssige høringer, da det giver dem mulighed for at få oplysninger fra eksperter og drøfte nøglespørgsmål. Denne side indeholder al foreliggende information om udvalgshøringer, inklusive programmer, postere og indlæg fra talere.

LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

19-03-2014

Joint Committee Meeting on 'Future priorities in the field of Civil Liberties, Justice and Home Affairs"

Registration and badges

 • common.download.document Instructions for registration

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Background documents

 • common.download.document Background documents
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

18-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 15th Hearing

Programme

 • common.download.document Programme

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

09-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 14th Hearing (Strasbourg)

Programme

 • common.download.document Programme

Background documents

 • common.download.document Background documents

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

05-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 13th hearing

Programme

 • common.download.document Programme

Background and working documents

 • common.download.document Background documents

Written contributions

 • common.download.document Jonathan GOLDSMITH - Presentation (CCBE)
 • common.download.document D. A. O. EDWARD - Report (CCBE)
 • common.download.document D. A. O. EDWARD - Report update (CCBE)
 • common.download.document Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) - Statement (EN)
 • common.download.document Conseil des bareaux européens (CCBE) - Déclaration (FR)

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

02-12-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 12th Hearing

Programme

 • common.download.document Programme

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

28-11-2013

LIBE/JURI/PolDepC: Workshop on Judicial Training

Programme

 • common.download.document Programme

Booklets

 • common.download.document Briefing notes - Session I
 • common.download.document Briefing notes - Session II
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

27-11-2013

Hearing on the European law Enforcement Training Scheme: Building capacity and culture in European law enforcement

Programme

 • common.download.document Programme
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

18-11-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 11th Hearing

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Written contributions

 • common.download.document Professor Steven PEERS - Speaking notes
 • common.download.document Adam BODNAR - Speaking notes (Helsinki Foundation)
 • common.download.document Adam BODNAR and Katarzyna SZYMIELEWICZ - Article The Guardian

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

14-11-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 10th Hearing

Registration before 11 November 2013

 • common.download.document Registration

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Background documents

 • common.download.document Background documents

Written contributions

 • common.download.document Luca ZAMPAGLIONE - Presentation (eu-LISA)
 • common.download.document Guy RAPAILLE - Stetement (Comité R) - NL-FR

Video recording

 • common.download.document Video
LIBE

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

11-11-2013

LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens - 9th Hearing

Registration before 7 November 2013

 • common.download.document Registration

Programme and poster

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Background documents

 • common.download.document Background documents
 • common.download.document USA Freedom Act

Written contributions

 • common.download.document Richard ALLAN - Statement (Facebook)

Video recording and press clippings of the hearing

 • common.download.document Video
 • common.download.document Press clippings

Invitees who declined the invitation to address the LIBE Inquiry

 • common.download.document Invitation to Larry STONE (BT Group)
 • common.download.document Reply from Larry STONE (BT Group)
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders (LIBE) ansvarsområde omfatter lovgivningen inden for og den demokratiske kontrol af politikker knyttet til omdannelsen af Den Europæiske Union til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 3 i EU-traktaten). Disse politikker er forbundet med gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU og med en styrkelse af unionsborgerskabet.
 
Arbejdet på dette område er en fælles forpligtelse, der deles af EU, medlemsstaterne, deres nationale parlamenter og retsvæsen og det civile samfund. Som følge heraf kan området med frihed, sikkerhed og retfærdighed blive kernen i den nye EU-retsorden efter Lissabon-traktaten, hvor den nationale retsorden respekteres fuldt ud (artikel 67 TEUF).
 
For at gennemføre disse målsætninger er der blevet vedtaget en flerårig strategi (det såkaldte "Stockholm-program" for perioden 2010-2014), som fastsætter flere lovmæssige og operationelle strategiske mål, der især men ikke udtømmende vedrører statsborgerskab, gennemsigtighed, databeskyttelse, bekæmpelse af forskelsbehandling, retten til fri bevægelighed, grænsekontrol, migration, asyl, det retlige samarbejde og politisamarbejdet.
 
For bedre at nå disse mål på så følsomme områder er gensidig tillid mellem og aktiv deltagelse af EU-institutionerne, medlemsstaterne og de europæiske borgere af afgørende betydning. LIBE-Udvalget vil for sin del gøre sit yderste for at opbygge en frugtbar dialog med alle disse vigtige aktører, således at målene i traktaterne og charteret om grundlæggende rettigheder fuldt ud kan nås.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR