Generel søgning

Søg

PROTOKOL - Onsdag den 10. juli 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. september 2019 - Torsdag den 5. september 2019

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

25-07-2019 LIBE_PR()638778 PE638.778
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 24. juli 2019 - Torsdag den 25. juli 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

UDKAST TIL UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

16-07-2019 LIBE_PA(2019)639622 PE639.622v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Frist for ændringsforslag : 27-08-2019

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 10. juli 2019

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE