Liste over udvalgStående udvalg

Særlige udvalg

Tidligere særlige udvalg

Tidligere undersøgelsesudvalg

EMIS Mødedokumenter
Emissionsmålinger i Bilindustrien
(Undersøgelsesudvalget afsluttede sit arbejde den 4. april 2017)
PANA Mødedokumenter
Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
(Undersøgelsesudvalget afsluttede sit arbejde den 13. december 2017)