Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 71 - Udkast til betænkning Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 11 - Udkast til udtalelse Decharge 2018: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 64 - Udkast til udtalelse Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 62 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

BUDGETÆNDRINGSFORSLAG Budget 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES