Hjem

 
Højdepunkter
Alle meddelelser  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    den fælles fiskeripolitiks funktion og udvikling samt dens forvaltning
2.    bevarelse af fiskeressourcerne
3.    den fælles markedsordning for fiskeriprodukter
4.    strukturpolitikken inden for fiskeri og akvakultur, herunder de finansielle styringsinstrumenter for fiskeriet
5.    internationale fiskeriaftaler.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til Fiskeriudvalgets websted
 
 

På vores websted kan du finde forskellige oplysninger og dokumenter vedrørende udvalgets arbejde, såsom mødekalendere og dokumenter, samt vores månedlige nyhedsbrev og bidrag fra centrale aktører og eksperter ved udvalgets offentlige høringer. På webstedets åbningsside kan du også finde regelmæssigt opdaterede oplysninger om vores vigtigste aktiviteter.
 
I denne valgperiode er det vigtigste spørgsmål for vores udvalg utvivlsomt den løbende reform af den fælles fiskeripolitik, som Europa-Parlamentet efter Lissabontraktatens ikrafttræden deltager i med beføjelser i medfør af den fælles beslutningsprocedure. I fiskeripolitikken skal en lang række interesser forenes med henblik på at sikre bæredygtigheden på lang sigt for havmiljøet, fiskebestandene, fiskerierhvervet samt den dertil knyttede industri og kystsamfundene. Den nuværende politik har mange mangler, som de tre involverede institutioner er fast besluttet på at tage op til behandling.
 
Løbende grundige oplysninger til borgerne om udformningen af politiske beslutninger, der træffes på deres vegne, kan kun bidrage positivt til denne proces, og jeg håber, at dette websted kan komme til at spille en nyttig rolle ved at give indsigt i vores daglige virke.
 
Gabriel Mato Adrover,
Formand