Seneste nyt

Next PECH committee meetings

22-01-2020 - 09:28
Colours of the EP 2014 activity calendars

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

21-01-2020 - 14:39
PECH Møde
21-01-2020 - 09:52
PECH Møde
20-01-2020 - 15:12
PECH Møde

Velkomstord

Chris DAVIES

Den fælles fiskeripolitik har til formål at sikre, at fiskeriet praktiseres på en bæredygtig måde, hvor fiskebestandene opretholdes på et niveau, der kan sikre et rentabelt fiskeri og kystsamfundenes økonomi. Der gøres gode fremskridt i nogle have, men situationen andre steder, navnlig i Middelhavet, giver fortsat anledning til alvorlig bekymring.

I løbet af denne valgperiode er vi nødt til at sikre, at den fælles fiskeripolitiks principper opretholdes, og at de understøttes behørigt af politiske instrumenter som f.eks. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og fiskerikontrolbestemmelserne. Vi skal styrke indsatsen for at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) og sikre, at bæredygtighed er i centrum for de partnerskaber, som EU indgår med andre lande.

EU-borgerne har ret til at blive holdt underrettet om den politiske beslutningsproces. Jeg håber, at dette websted giver et godt indblik i vores daglige aktiviteter.

Chris DAVIES

Beføjelser og opgaverKontakter

Links