Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil

2019/0076(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Fiskerikontrol

2018/0193(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
PECH

korresponderende udvalg

Forbud mod fiskeri med drivgarn

2014/0138(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
PECH

korresponderende udvalg

Aftale mellem EU og Chile om bevarelse af sværdfiskebestandene i det sydøstlige Stillehav

2010/0084(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

2018/0356(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

rådgivende udvalg

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

2019/2028(BUD) Budgetprocedure
PECH

Chris DAVIES [Renew]

rådgivende udvalg

Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2019/0099(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

rådgivende udvalg

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
PECH

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse