Hjem

 
Seneste nyt
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Mere
 
 
Højdepunkter
 
Election of committee chair and vice-chairs (Committee Bureau)

In its constitutive meeting on Monday -- July 7, 2014 -- the Petitions Committee elected Cecilia Wikström (ALDE, SE) as the new Chair. The Committee also elected Rosa Estarás Ferragut (EPP, ES), Roberta Metsola (EPP, MT), Marlene Mizzi (S&D, MT) and Pál Csáky (EPP, SK) as vice-Chairs.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    andragender
 
2.    forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Udvalget for Andragenders websted hvor du kan finde oplysninger om arbejdet og aktiviteterne i det udvalg, som jeg har været formand for siden 2009.
 
Retten til at indgive andragender i EU-traktaten er en grundlæggende rettighed, der er uløselig forbundet med unionsborgerskabet. Det er en vigtig og ofte effektiv måde for borgerne at være direkte involveret i Parlamentets aktiviteter og at få deres bekymringer, forslag eller klager specifikt behandlet af udvalgets medlemmer.
 
Udvalget reagerer ofte på andragender fra EU-borgere ved at arbejde på at løse eventuelle tilsidesættelser af borgernes traktatfæstede rettigheder og ved at samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder om spørgsmål vedrørende anvendelsen af den europæiske lovgivning om f.eks. miljø, sociale anliggender, fri bevægelighed osv.
 
Det er et undersøgende udvalg ikke et lovgivende udvalg; Det forsøger at sikre, at der er udenretlige midler til rådighed for borgerne, når deres påstande er dokumenterede. Det kan foranstalte undersøgelsesrejser og forelægge betænkninger på plenarmødet.
 
Udvalget spiller således en afgørende rolle ved genskabelsen af forbindelsen med EU-borgerne og styrkelsen af den demokratiske legitimitet og ansvarlighed i EU's beslutningsproces.
 
Erminia Mazzoni