Hjem

 
Seneste nyt
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

   
 
Højdepunkter
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Mere
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
Regional- og samhørighedspolitik, herunder især:
 
a)    Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter inden for Unionens regionalpolitik
 
b)    evaluering af andre EU-politikkers indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed
 
c)    koordinering af Unionens strukturelle instrumenter
 
d)    regioner i EU's yderste periferi og øområder samt samarbejde på tværs af grænserne og mellem regionerne
 
e)    forbindelserne til Regionsudvalget, interregionale samarbejdsorganisationer og lokale og regionale myndigheder.
På sit møde den 14. december 2006 besluttede Formandskonferencen at tilføje den urbane dimension som udvalgets underforståede kompetence.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

I EU-traktatens artikel 3 står der, at ”[Unionen] fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne”. Med det formål anvendes strukturfondenes midler til at fremme en veludviklet regionaludviklingspolitik, som fungerer i samklang med andre politikker, navnlig forskning, energi og transport, med henblik på opfyldelse af sine målsætninger.
 
Regionaludviklingsudvalget, som jeg har den ære at være formand for, har ansvaret for at sikre, at Unionen og medlemsstaterne fører deres økonomiske politik på en måde, som er befordrende for opfyldelsen af denne målsætning.  Med det for øje arbejder vi tæt sammen med EU-formandskabet, Rådet, Europa-Kommissionen samt EU’s rådgivende organer såsom Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og mange andre regionale og lokale organisationer.
 
Udvalgets 50 medlemmer og 50 stedfortrædere repræsenterer alle Parlamentets politiske grupper, som gennem deres koordinatorer samarbejder med udvalgets bestyrelse om organiseringen af vores arbejde.
 
På dette websted kan du finde detaljerede oplysninger om vores lovgivningsmæssige og politiske aktiviteter og følge vores møder på nettet over EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER