Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. december 2019 - Torsdag den 5. december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Frist for ændringsforslag : 11-12-2019

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 4. november 2019 - Tirsdag den 5. november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PROTOKOL - Mandag den 4. november 2019 - Tirsdag den 5. november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

PROTOKOL - Mandag den 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE