Betænkninger


Når et udkast til betænkning er forelagt i udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag inden en bestemt frist. Herefter drøftes ændringsforslagene og sættes til afstemning i udvalget. Når udkastet til betænkning er ændret og endeligt vedtaget, bliver det en betænkning, der forelægges på plenarmødet. Denne side viser de afsluttede betænkninger i udvalgene.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige betænkninger.

BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks forslag til udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

BETÆNKNING om Rådets henstilling om udnævnelsen af formanden for Den Europæiske Centralbank

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

09-09-2019 A9-0003/2019 PE638.778v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR