Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 14 December 2017 - Thursday 14 December 2017

14-12-2017 REGI_OJ(2017)12-14_1 PE 615.410v01-00
REGI

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 14. december 2017 - Torsdag den 14. december 2017

14-12-2017 AFCO_OJ(2017)12-14_1 PE 615.387v01-00
AFCO

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 14. december 2017 - Torsdag den 14. december 2017

14-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-14_1 PE 615.347v01-00
SEDE

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 12. december 2017 - Tirsdag den 12. december 2017

12-12-2017 REGI_OJ(2017)12-12_1 PE 615.371v02-00
REGI

  MINUTES - Monday 9 October 2017

11-12-2017 ECON_PV(2017)10-09-1 PE 612.258v01-00
ECON

Dokumenter i sagsmappen ECON/8/10944

  MINUTES - Thursday 7 December 2017

11-12-2017 ECON_PV(2017)12-07-1 PE 615.405v01-00
ECON

Dokumenter i sagsmappen ECON/8/11528

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

11-12-2017 ECON_PR(2017)613409 PE 613.409v03-00
ECON

Peter SIMON

Frist for ændringsforslag : 25-01-2018

  MINUTES - Tuesday 28 November 2017

11-12-2017 PECH_PV(2017)11-28-1 PE 613.273v02-00
PECH

Dokumenter i sagsmappen PECH/8/11124

  MINUTES - Tuesday 21 November 2017

08-12-2017 CJ12_PV(2017)11-21-1 PE 613.632v01-00
LIBE ECON

Dokumenter i sagsmappen CJ12/8/11429

  MINUTES - Monday 20 November 2017

08-12-2017 ECON_PV(2017)11-20-1 PE 615.231v01-00
ECON

Dokumenter i sagsmappen ECON/8/11323