Seneste nyt

Next SEDE meeting

12-12-2019 - 11:59
SEDE meeting room on 17 June 2015

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

14:30 / 18:30 Påbegyndt SEDE

Multimediebibliotek

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Møde

Velkomstord

Nathalie Loiseau

Der er blevet vendt op og ned på det geostrategiske miljø med nye militærmagter, en vedvarende terrortrussel, væbnede konflikter i de umiddelbare nabolande, den stigende forekomst af hybrid krigsførelse og cyberangreb mod EU's strategiske infrastruktur, hvilket har bidraget til at gøre sikkerhed og forsvar til en topprioritet på EU's politiske dagsorden.

Ved at vedtage en global strategi i 2016 har EU åbnet mulighed for at styrke sin rolle inden for sikkerhed og forsvar, således som mange europæere ønsker. Nye instrumenter er under udvikling: det permanente strukturerede samarbejde, som samler 25 medlemsstater og giver mulighed for at gennemføre konceptet militær mobilitet i Europa og Den Europæiske Forsvarsfond. Disse instrumenter er til gavn for europæisk strategisk uafhængighed, således at vi kan deltage fuldt ud i vores alliancer og forsvare os selv på uafhængig vis, når det er muligt.

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar har til opgave at sikre en offentlig debat og en dybtgående parlamentarisk kontrol med alle EU-aktioner på FSFP-området, navnlig med hensyn til institutioner, kapaciteter og operationer. SEDE har til hensigt at bidrage aktivt til udformningen af EU's sikkerheds- og forsvarspolitik. Udviklingen af forbindelser med strategiske partnere, navnlig NATO og FN, og tredjelande, der er fortalere for multilateralisme og en international fredsorden, vil også stå i centrum for SEDE's fremtidige aktiviteter.

Nathalie Loiseau

Beføjelser og opgaverKontakter

Links