Generel søgning

Søg

PROTOKOL - Tirsdag den 13. november 2018

22-11-2018 TERR_PV(2018)11-13-1 PE630.527v01-00
TERR

 

BETÆNKNING om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme

21-11-2018 A8-0374/2018 PE621.073v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 13. november 2018

07-11-2018 TERR_OJ(2018)11-13_1 PE630.416v01-00
TERR

 

PROTOKOL - Torsdag den 4. oktober 2018

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-04-1 PE628.566v01-00
TERR

 

PROTOKOL - Tirsdag den 9. oktober 2018

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-09-1 PE628.633v01-00
TERR

 

PROTOKOL - Torsdag den 5. juli 2018

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-05-1 PE625.389v01-00
TERR

 

PROTOKOL - Onsdag den 11. juli 2018 - Torsdag den 12. juli 2018

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-11-1 PE625.550v01-00
TERR

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 4. oktober 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-04_1 PE627.902v01-00
TERR

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 9. oktober 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-09_1 PE627.903v01-00
TERR

 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 350 - Udkast til betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme

18-09-2018 TERR_AM(2018)627791 PE627.791v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS