Generel søgning

Søg

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

28-11-2019 TRAN_PR(2019)644721 PE644.721v02-00
TRAN

Andris AMERIKS

Frist for ændringsforslag : 23-03-2020

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 4. december 2019

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 3. december 2019

26-11-2019 TRAN_OJ(2019)12-03_1 PE642.960v01-00
TRAN

 

PROTOKOL - Onsdag den 6. november 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-06-1 PE643.189v01-00
TRAN

 

PROTOKOL - Torsdag den 14. november 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-14-1 PE643.223v02-00
TRAN

 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførelse af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

19-11-2019 TRAN_AM(2019)643246 PE643.246v01-00
TRAN

Markus FERBER

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - Udkast til betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

19-11-2019 TRAN_AM(2019)644719 PE644.719v01-00
TRAN

Markus FERBER

UDKAST TIL UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Frist for ændringsforslag : 12-12-2019

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 14. november 2019

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN