Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer

2019/2651(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge

2019/0126(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

2019/0108(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

2019/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea om visse aspekter af lufttrafik

2019/0044(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om civilluftfartens sikkerhed

2018/0155(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik

2018/0147(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

EU-certificeringsordning for udstyr til securityscreening inden for luftfarten

2016/0236(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN IMCO

korresponderende udvalg

Indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og regeringen for Folkerepublikken Bangladesh om visse aspekter af lufttrafik

2015/0188(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg

Protokol om ændring af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU

2015/0035(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
TRAN

korresponderende udvalg