Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/587 for at præcisere kravet om, at priser skal afspejle de gældende markedsvilkår, og for at ajourføre og berigtige visse bestemmelser

2018/2983(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

2018/0415(CNS) * Høringsprocedure
ECON

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

2018/2982(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg

Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål

2018/2279(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ENVI DEVE

korresponderende udvalg

Regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020

2018/0414(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

korresponderende udvalg

Indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien

2018/0409(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel nr. 3/2018 - Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2018/2278(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

korresponderende udvalg

Colombianske antidumpingforanstaltninger mod frosne pommes frites fra Belgien, Tyskland og Nederlandene

2018/2981(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

korresponderende udvalg

Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

2018/2966(RPS) Forskiftsprocedure med kontrol
TRAN

korresponderende udvalg