Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af gelænder- og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald, og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen

2019/2660(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INFO 01/2018 - Sektion III - Kommissionen

2018/2242(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

2018/0103(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

[S&D]

korresponderende udvalg

Forslag til bevillingsoverførsel INF 3/2017 - SEAE

2017/2267(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Forslag om bevillingsoverførsel INF 8/2016 – Regionsudvalget

2016/2287(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel – regnskabsåret 2016 – Euratoms Forsyningsagentur (AA)

2016/2207(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Meddelelse om forelæggelse af et byggeprojekt (udvidelse af kontorbygning) fra Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

2016/2091(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel – regnskabsåret 2015 – Euratoms Forsyningsagentur (AA)

2015/2333(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben

2015/0269(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

[ECR]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Bevillingsoverførsel 2015 – Euratoms Forsyningsagentur

2015/2314(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg