Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Bevillingsoverførsel 3/2018 – Den Europæiske Ombudsmand

2018/2229(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel nr. 1/2018 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

2018/2228(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

2018/0328(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

korresponderende udvalg

Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger

2018/0332(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF 2/2018 – Regionsudvalget

2018/2227(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-10/C/18 – Revisionsretten

2018/2226(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 20/2018 - Sektion III - Kommissionen

2018/2224(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Forslag om bevillingsoverførsel DEC 21/2018 - Sektion III - Kommissionen

2018/2225(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Budgetprocedure
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

korresponderende udvalg

Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

2018/0322(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
REGI

korresponderende udvalg