Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Transfer of appropriations DEC 1/2018 - European Economic and Social Committee

2018/2253(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Transfer of appropriations INF 2/2018 - European Economic and Social Committee

2018/2252(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Transfer of appropriations V/AB-13/A/18 - European Court of Auditors

2018/2250(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Transfer of appropriations V/AB-12/A/18 - European Court of Auditors

2018/2249(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Transfer of appropriations V/AB-11/C/18 - European Court of Auditors

2018/2248(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Request for waver of the immunity of Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Immunitet
JURI

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INFO 01/2018 - Sektion III - Kommissionen

2018/2242(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen for perioden 2019-2021

2018/2895(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg