Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)

2015/0283(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

korresponderende udvalg

Deponering af affald

2015/0274(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ [S&D]

korresponderende udvalg

Ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

2015/0272(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ [S&D]

korresponderende udvalg

Bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme

2015/0281(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Monika HOHLMEIER [PPE]

korresponderende udvalg

Emballage og emballageaffald

2015/0276(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ [S&D]

korresponderende udvalg

Ændring af direktiv 2008/98/EF om affald

2015/0275(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Simona BONAFÈ [S&D]

korresponderende udvalg

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel

2015/0268(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Philippe DE BACKER [ALDE]

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas parlamentariske immunitet

2015/2339(IMM) Immunitet
JURI

Gilles LEBRETON [ENF]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 45/2015 – Sektion III – Kommissionen

2015/2338(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 44/2015 – Sektion III – Kommissionen

2015/2337(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg