Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Den Europæiske Unions Asylagentur

2016/0131(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER [S&D]

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' parlamentariske immunitet

2016/2084(IMM) Immunitet
JURI

António MARINHO E PINTO [ALDE]

korresponderende udvalg

Anmodning om ophævelse af Sotirios Zarianopoulos' parlamentariske immunitet

2016/2083(IMM) Immunitet
JURI

Gilles LEBRETON [ENF]

korresponderende udvalg

Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo)

2016/0139(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Tanja FAJON [S&D]

korresponderende udvalg

Etablering af Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 til identificering af tredjelandsstatsborgere eller statsløse med ulovligt ophold og om anmodninger om sammenligning af Eurodac-data foretaget af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og Europol med henblik på retshåndhævelse (omarbejdning)

2016/0132(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Timothy KIRKHOPE [ECR]

korresponderende udvalg

Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning)

2016/0133(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM [ALDE]

korresponderende udvalg

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (revision af suspensionsmekanismen)

2016/0142(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER)

2015/2196(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)

2015/2202(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Indlejrede computersystemer (ARTEMIS)

2015/2199(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

korresponderende udvalg