Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

2016/2834(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

2016/2833(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

2016/2832(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om revision af tabellen for Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes tjenesterejser i medlemsstaterne

2016/2830(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
JURI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Indgåelse af en samlet økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

2016/0205(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Artis PABRIKS [PPE]

korresponderende udvalg

Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (Kodifikation)

2014/0175(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 20/2016 - Sektion III - Kommissionen

2016/2130(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF3/2016 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2016/2128(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF4/2016 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2016/2129(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Udskiftning af et medlem af Den Europæiske Revisionsret - PT kandidat

2016/0809(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
CONT

Igor ŠOLTES [Verts/ALE]

korresponderende udvalg