Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor

2014/2223(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER [PPE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015

2014/2222(INI) Procedure for initiativbetænkninger
EMPL

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO [S-D]

korresponderende udvalg

Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)

2014/2220(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

korresponderende udvalg

Årlig beretning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2014

2014/2218(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PETI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG [S-D]

korresponderende udvalg

Den Europæiske Ombudsmands særberetning om undersøgelse på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ vedrørende Frontex

2014/2215(INI) Procedure for initiativbetænkninger
PETI

Roberta METSOLA [PPE]

korresponderende udvalg

En EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav

2014/2214(INI) Procedure for initiativbetænkninger
REGI

Ivan JAKOVČIĆ [ALDE]

korresponderende udvalg

Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller

2014/2211(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ITRE

Edouard MARTIN [S-D]

korresponderende udvalg

Familieforetagender i Europa

2014/2210(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ITRE

Angelika NIEBLER [PPE]

korresponderende udvalg

Ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge fremtidige kriser

2014/2204(INI) Procedure for initiativbetænkninger
DEVE

Charles GOERENS [ALDE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om ydelse af midlertidig undtagelsesvis støtte til mælkeproducenter i Estland, Letland og Litauen

2014/2986(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg