Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Bevillingsoverførsel DEC 39/2016 - Sektion III - Kommissionen

2016/2319(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 38/2016- Sektion III - Kommissionen

2016/2318(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 37/2016 - Sektion III - Kommissionen

2016/2317(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

korresponderende udvalg

Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne og ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF

2016/0362(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Gunnar HÖKMARK [PPE]

korresponderende udvalg

Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne

2016/0361(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Gunnar HÖKMARK [PPE]

korresponderende udvalg

Gearingsgraden, den langsigtede likviditetskvote, kravene til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartsrisikoen, markedsrisikoen, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod institutter for kollektiv investering, store engagementer, kravene om rapportering og offentliggørelse

2016/0360(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Peter SIMON [S&D]

korresponderende udvalg

Undtagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger

2016/0364(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Peter SIMON [S&D]

korresponderende udvalg

Usikrede gældsinstrumenters prioritetsrækkefølge ved insolvens

2016/0363(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Gunnar HÖKMARK [PPE]

korresponderende udvalg

Elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger

2016/0816(CNS) * Høringsprocedure
LIBE

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering af direktiv (EU) 2015/849 ved identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler

2016/3007(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
LIBE ECON

korresponderende udvalg