Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Aftale mellem EU og Saint Lucia om visumfritagelse for kortvarige ophold

2015/0060(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Mariya GABRIEL [PPE]

korresponderende udvalg

Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere

2015/2063(INI) Procedure for initiativbetænkninger
LIBE

Rachida DATI [PPE]

korresponderende udvalg

Fængselssystemer og -forhold

2015/2062(INI) Procedure for initiativbetænkninger
LIBE

korresponderende udvalg

EØS-Schweiz: hindringer for fuldstændig gennemførelse af det indre marked

2015/2061(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

Andreas SCHWAB [PPE]

korresponderende udvalg

EU's rolle i forbindelse med de internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer

2015/2060(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ECON

Sylvie GOULARD [ALDE]

korresponderende udvalg

Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: Udfordringer og muligheder for humanitær bistand

2015/2051(INI) Procedure for initiativbetænkninger
DEVE

Enrique GUERRERO SALOM [S-D]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 529/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for vurdering af væsentligheden af udvidelser og ændringer af de interne metoder ved fastsættelse af kapitalgrundlagskrav for markedsrisiko

2015/2591(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

2015/0009(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
BUDG ECON

José Manuel FERNANDES [PPE] Udo BULLMANN [S-D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

2015/0051(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
EMPL

Laura AGEA [EFDD]

korresponderende udvalg

Medlemskab af den udvidede kommission for konventionen om bevarelse af sydlig tun

2015/0036(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

Carlos ITURGAIZ [PPE]

korresponderende udvalg