Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

2016/0103(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Mariya GABRIEL [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Mikronesiens Forenede Stater om visumfritagelse for kortvarige ophold

2016/0098(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Mariya GABRIEL [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

2016/0096(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

Mariya GABRIEL [PPE]

korresponderende udvalg

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner

2016/2047(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Jens GEIER [S&D] Indrek TARAND [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Ibrugtagning (15 års brugsret) af kontorbygningerne "Black Pearl» og «Mérode» i Bruxelles

2016/2046(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om bemyndigelse til, at kooperativer og andre former for producentorganisationer i sektoren for mælk og mejeriprodukter indgår aftaler og træffer afgørelser om produktionsplanlægning

2016/2658(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 6/2016 - Sektion III - Kommissionen

2016/2044(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

korresponderende udvalg

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering

2016/2045(INI) Procedure for initiativbetænkninger
REGI

Salvatore CICU [PPE]

korresponderende udvalg

Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser, og om fastsættelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet med henblik på retshåndhævelsesformål

2016/0106(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

korresponderende udvalg

Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020

2016/2053(INI) Procedure for initiativbetænkninger
DEVE

Norbert NEUSER [S&D]

korresponderende udvalg