Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Budget 2017 - Mandat for trilog

2016/2024(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Jens GEIER [S&D]

korresponderende udvalg

foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

2016/0030(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

korresponderende udvalg

Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

2016/0031(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR]

korresponderende udvalg

Makrofinansiel bistand til Tunesien

2016/0039(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
INTA

Marielle de SARNEZ [ALDE]

korresponderende udvalg

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

2016/0043(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
EMPL

Laura AGEA [EFDD]

korresponderende udvalg

Indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene i Det Østafrikanske Fællesskab på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side

2016/0038(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
INTA

Helmut SCHOLZ [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Forslag om ændring af stillingsfortegnelsen - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse - Sektion IX - Finansåret 2016

2016/2021(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Ændring af forordning (EU) nr. 600/2004 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i EU og om værdipapircentraler for så vidt angår visse datoer

2016/0034(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Markus FERBER [PPE]

korresponderende udvalg

Ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår visse datoer

2016/0033(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

Markus FERBER [PPE]

korresponderende udvalg

Undersøgelse vedrørende forhandlinger om internationale aftaler

2016/2574(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

korresponderende udvalg