Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

Reference :

2014/2923(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel DEC36 - Sektion III - Kommissionen

Reference :

2014/2138(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse små pelagiske arter i Middelhavet

Reference :

2014/2917(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter pelagiske arter i de nordvestlige farvande

Reference :

2014/2915(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen

Reference :

2014/2914(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande

Reference :

2014/2913(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen

Reference :

2014/2912(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 918/2012 for så vidt angår meddelelse om betydelige korte nettopositioner i statsobligationer

Reference :

2014/2910(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

Reference :

2014/2909(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek