Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand

2017/2143(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget

2017/2142(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2017/2141(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten

2017/2140(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen

2017/2139(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

2017/2138(DEC) Dechargeprocedure
CONT

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet

2017/2137(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S&D]

korresponderende udvalg

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen

2017/2136(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Joachim ZELLER [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 522/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 for så vidt angår de nærmere bestemmelser om principperne for udvælgelse og forvaltning af innovative aktioner inden for området bæredygtig byudvikling, der skal støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

2017/2813(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
REGI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder

2017/2812(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg