Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la mise en place d'un système commun de suivi et d’évaluation pour les opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Reference :

2014/2773(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (UE) n° 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

Reference :

2014/2772(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 154/2013 de la Commission

Reference :

2014/2771(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission modifiant l’annexe X du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

Reference :

2014/2770(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om betingelserne for klassificering, uden prøvning, af træbaserede plader i henhold til EN 13986 og massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug i henhold til EN 14915 med hensyn til deres brandbeskyttelsesevne ved brug til væg- og loftsbeklædning

Reference :

2014/2765(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede ved at fastlægge indholdet af de årlige og endelige gennemførelsesrapporter, herunder listen over fælles indikatorer

Reference :

2014/2764(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
EMPL

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om betingelserne for klassificering uden prøvning af pudsprofiler og pudsbærere af metal til indvendigt puds, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 13658-1, pudsprofiler og pudsbærere af metal til udvendigt puds, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 13658-2, og dekorative og beskyttende profiler af metal, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 14353, med hensyn til deres reaktion ved brand

Reference :

2014/2763(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om betingelser for klassificering uden prøvning af visse typer ikke-overfladebehandlede trægulve i overensstemmelse med EN 14342 for så vidt angår reaktion ved brand

Reference :

2014/2762(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ventilationsaggregater til boliger

Reference :

2014/2761(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek