Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil

Reference :

2014/2927(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
EMPL

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger

Reference :

2014/2923(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel DEC36 - Sektion III - Kommissionen

Reference :

2014/2138(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter visse små pelagiske arter i Middelhavet

Reference :

2014/2917(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter pelagiske arter i de nordvestlige farvande

Reference :

2014/2915(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen

Reference :

2014/2914(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande

Reference :

2014/2913(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om fastsættelse af en udsmidsplan for Østersøen

Reference :

2014/2912(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 918/2012 for så vidt angår meddelelse om betydelige korte nettopositioner i statsobligationer

Reference :

2014/2910(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek