Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2014 - overskud fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013

Reference :

2014/2035(BUD) Budgetprocedure
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Anmodning om beskyttelse af Brice Hortefeux' parlamentariske immunitet

Reference :

2014/2034(IMM) Immunitet
JURI

Eva LICHTENBERGER [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

Reference :

2014/0115(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Unionens visumkodeks (omarbejdning)

Reference :

2014/0094(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Indførelse af et rundrejsevisum og ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008

Reference :

2014/0095(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
LIBE

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0118(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering EF-Libanon om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0110(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning)

Reference :

2014/0091(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Tovbaneanlæg

Reference :

2014/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Personlige værnemidler

Reference :

2014/0108(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
IMCO

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek