Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om de oplysninger, der af de kompetente myndigheder skal fremlægges for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU

Reference :

2014/3022(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af margenrisikoperioder

Reference :

2014/3021(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EF for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester

Reference :

2014/3020(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
TRAN

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Anmodning om ophævelse af Sergej Stanisjevs parlamentariske immunitet

Reference :

2014/2259(IMM) Immunitet
JURI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode

Reference :

2014/3019(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår visse reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende større besiddelser

Reference :

2014/3016(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Dokumenter :

Kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål

Reference :

2013/0433(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om fastsættelse af midlertidige ekstraordinære foranstaltninger for mælk og mejeriprodukter i form af en fremrykkelse af den offentlige interventionsperiode for smør og skummetmælkspulver i 2015

Reference :

2014/3014(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning C(2014) 6200 final af 4. september 2014 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår kapitalgrundlagskrav for selskaber baseret på faste omkostninger

Reference :

2014/3013(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek