Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik

2018/2118(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil

2018/2117(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om beføjelserne og mandatet for EU's særlige repræsentanter

2018/2116(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Rådet over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

2018/2115(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Anna Elżbieta FOTYGA [ECR]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer

2018/2114(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

György SCHÖPFLIN [PPE]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen

2018/2113(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Mercedes BRESSO [S&D]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde

2018/2112(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Alain LAMASSOURE [PPE]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab

2018/2111(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ [ALDE]

korresponderende udvalg

Gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU

2018/2110(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AGRI

Jørn DOHRMANN [ECR]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning

2018/2109(INI) Procedure for initiativbetænkninger
IMCO

korresponderende udvalg