Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst

2015/0001(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet

2015/2012(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Gérard DEPREZ [ALDE]

korresponderende udvalg

Ændringsbudget nr. 1/2015: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

2015/2011(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg

Den europæiske anklagemyndighed

2013/0255(APP) Godkendelsesprocedure
LIBE

Monica MACOVEI [PPE]

korresponderende udvalg

Accept af ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte

2014/0358(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ENVI

Giovanni LA VIA [PPE]

korresponderende udvalg

Accept af ændringerne til 1998-protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående tungmetaller

2014/0359(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ENVI

Giovanni LA VIA [PPE]

korresponderende udvalg

Den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim

2015/2036(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ioan Mircea PAȘCU [S-D]

korresponderende udvalg

Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder

2015/2007(INI) Procedure for initiativbetænkninger
FEMM

Terry REINTKE [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse

2015/2006(INI) Procedure for initiativbetænkninger
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af hvidbogen om transport fra 2011: status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet

2015/2005(INI) Procedure for initiativbetænkninger
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

korresponderende udvalg