Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Decharge 2014: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR)

2015/2197(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER)

2015/2196(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Marian-Jean MARINESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS)

2015/2182(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

2015/2165(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

2015/2164(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

2015/2195(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

2015/2194(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

2015/2193(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

2015/2192(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg

Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

2015/2191(DEC) Dechargeprocedure
CONT

Derek VAUGHAN [S-D]

korresponderende udvalg