Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

Reference :

2014/2926(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

Reference :

2014/0309(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel DEC 40/2014 – Sektion III – Kommissionen

Reference :

2014/2171(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Italien

Reference :

2014/2170(BUD) Budgetprocedure
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

Reference :

2014/0305(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel DEC 38/2014 – Sektion III – Kommissionen

Reference :

2014/2168(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD fra Frankrig

Reference :

2014/2166(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI [ALDE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčic' parlamentariske immunitet

Reference :

2014/2169(IMM) Immunitet
JURI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om fastsættelse af fælles regler for kandidater og EU-bistandsfrivillige

Reference :

2014/2928(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
DEVE

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek