Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager og om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 913/2014

Reference :

2014/2810(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgien

Reference :

2014/2065(BUD) Budgetprocedure
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, der skal meddeles ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser

Reference :

2014/2808(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af ferskner og nektariner

Reference :

2014/2807(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU)om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende identifikationen af den geografiske beliggenhed af de relevante krediteksponeringer med henblik på beregning af institutspecifikke kontracykliske kapitalbuffersatser

Reference :

2014/2806(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. …/.. om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

Reference :

2014/2805(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
INTA

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana - metal

Reference :

2014/2064(BUD) Budgetprocedure
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0236(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om formatet for fremsendelse af data om forsknings- og udviklingsudgifter, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Reference :

2014/2804(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek