Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse

2017/2990(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ITRE

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1393/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de nordvestlige farvande

2017/2989(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

EU-civilbeskyttelsesmekanisme

2017/0309(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Elisabetta GARDINI [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013l

2017/2987(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne

2017/0290(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Daniela AIUTO [EFDD]

korresponderende udvalg

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner

2017/0293(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Miriam DALLI [S&D]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1395/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter små pelagiske arter og fiskeri til industriformål i Nordsøen

2017/2985(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

2017/0291(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ENVI

Andrzej GRZYB [PPE]

korresponderende udvalg

Fælles regler for det indre marked for naturgas

2017/0294(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

korresponderende udvalg

Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel

2017/0288(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Roberts ZĪLE [ECR]

korresponderende udvalg