Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej

2017/0113(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 08/2017 - Sektion III - Kommissionen

2017/2081(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Jens GEIER [S&D]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 09/2017 - Sektion III - Kommissionen

2017/2082(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Jens GEIER [S&D]

korresponderende udvalg

Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning)

2017/0128(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Massimiliano SALINI [PPE]

korresponderende udvalg

Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

2017/0114(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY [S&D]

korresponderende udvalg

Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer med hensyn til visse bestemmelser om beskatning af køretøjer

2017/0115(CNS) * Høringsprocedure
TRAN

Deirdre CLUNE [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

2017/0104(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige testprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer.

2017/2718(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol

2017/2717(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tilpasse dem til ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2 fra lette erhvervskøretøjer.

2017/2716(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ENVI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde