Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien

2015/0090(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 16/2015 - Sektion III - Kommissionen

2015/2082(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 17/2015 - Sektion III - Kommissionen

2015/2083(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af metoden til aktivitetstilknyttet produktklassifikation i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013

2015/2666(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
ECON

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel V/AB-01/C/15 – Revisionsretten

2015/2070(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Handel med visse stålprodukter mellem Den Europæiske Union og Republikken Kasakhstan (kodifikation)

2015/0082(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
JURI

Heidi HAUTALA [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan

2015/2081(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel DEC 14/2015 - Sektion III - Kommissionen

2015/2080(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg

Ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2015 - Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2014

2015/2077(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg

Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2015, der ledsager forslaget om at anvende EU's solidaritetsfond til fordel for Rumænien, Bulgarien og Italien

2015/2078(BUD) Budgetprocedure
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

korresponderende udvalg