Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 
Filtrer efter udvalg
 
 
 

Dokumenter :

Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Republikken Mozambique

Reference :

2011/0378(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Règlement délégué (UE) N° de la Commission arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait en Estonie, en Lettonie et en Lituanie

Reference :

2014/2986(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om indsættelse af et nyt bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

Reference :

2014/2985(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
JURI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet

Reference :

2014/2982(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
PECH

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Gennemførelse af PRIMA under artikel 185 TEUF

Reference :

2014/2981(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet

Reference :

2014/2203(IMM) Immunitet
JURI

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel DEC 53/2014 - Sektion III - Kommissionen

Reference :

2014/2201(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel DEC 52/2014 - Sektion III - Kommissionen

Reference :

2014/2202(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Bevillingsoverførsel INF 13/2014 - Regionsudvalget

Reference :

2014/2200(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder

Reference :

2014/2972(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
JURI

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek