Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

2015/2775(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
REGI

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 med særlige bestemmelser om indberetning af uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006

2015/2774(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder

2015/2773(DEA) Procedurer for delegerede retsakter
AGRI

korresponderende udvalg

Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleron (MDPV) og 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamin) kontrolforanstaltninger

2014/0183(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

korresponderende udvalg

Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

2013/0207(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

korresponderende udvalg

Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4- methylamfetamin kontrolforanstaltninger

2013/0021(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

korresponderende udvalg

Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) og 1 cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) kontrolforanstaltninger

2014/0340(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
LIBE

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel 1/2015 - BEREC-kontoret

2015/2145(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF 1/2015 - Sektion VI - Det Økonomiske og Sociale Udvalg

2015/2144(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE]

korresponderende udvalg

Bevillingsoverførsel INF 5/2015 - Regionsudvalget

2015/2143(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
BUDG

Monika HOHLMEIER [PPE]

korresponderende udvalg