Arbejdsdokumenter


Arbejdsdokumenter udarbejdes som led i udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser. Udvalgene benytter ofte arbejdsdokumenter til at offentliggøre begrundelsen til deres betænkninger.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige arbejdsdokumenter.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

ARBEJDSDOKUMENT Forberedende dokument til udkast til udtalelse om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN