Μέλη

David McALLISTER
 • David McALLISTER Πρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία
 
Witold Jan WASZCZYKOWSKI
 • Witold Jan WASZCZYKOWSKI Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία
 
Alexander ALEXANDROV YORDANOV
 • Alexander ALEXANDROV YORDANOV Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία
 
Maria ARENA
 • Maria ARENA Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βέλγιο
 
Petras AUŠTREVIČIUS
 
Traian BĂSESCU
 • Traian BĂSESCU Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ρουμανία
 
Phil BENNION
 • Phil BENNION Μέλος
 • Renew Europe Group
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Lars Patrick BERG
 • Lars Patrick BERG Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γερμανία
 
Silvio BERLUSCONI
 • Silvio BERLUSCONI Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ιταλία
 
Anna BONFRISCO
 • Anna BONFRISCO Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία