Τελευταία νέα

Next AGRI meeting: 4 and 5 May 2015 - Brussels

27-04-2015 - 16:36

Monday 4 May, 15.00 - 18.30 
Tuesday 5 May, 09.00 - 12.30 et 15.00 - 18.30 (in camera 11.30-12.30)
(Meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1A002

Following the implementation of enhanced security measures in the European Parliament, unfortunately we are unable to provide accreditation to visitors who wish to attend our meetings, until further notice.

You can watch our meetings on the European Parliament website via the link below.

Μη χάσετε:

Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

23-04-2015 - 14:06
Stop Vivisection: European Citizens' Initiative public hearing

A public hearing on the Stop Vivisection European Citizens' Initiative (ECI) will be hosted by the European Parliament in order to provide a platform for debate for Members, the general public, the ECI's supporters and experts in the field. The ECI aims to repeal the Directive on the protection of animals used for scientific purposes and asks the European Commission to present a new proposal that does away with animal experimentation.
The hearing is organised by the AGRI committee in association with the ENVI, ITRE and PETI committees. It will be held in Brussels on 11.05.15 from 15h00 to 18h30, in room JAN 4Q2.
Additional information: ECI.Hearing.StopVivisection@ep.europa.eu

Latest study requested by the committee:

23-04-2015 - 10:06
Trends in EU-Third Countries Trade of Milk and Dairy Products

Trends in EU-Third Countries Trade of Milk and Dairy Products

Cloning of animals for farming purposes: presentation of draft report

16-04-2015 - 17:00
cows

The AGRI and ENVI committees jointly debated the draft report on animal cloning for farming purposes prepared by Giulia Moi (AGRI rapporteur, EFDD, IT) and Renate Sommer (ENVI rapporteur, EPP, DE). The Commission proposal aims to suspend the use of the cloning technique in the EU for farm animals, the placing on the market of live animal clones and embryo clones and (in an accompanying proposal for a Council Directive) the marketing of food, such as meat and milk, from animal clones. The co-rapporteurs suggest to also prohibit the import and the placing on the market of the descendants of animal clones, and of the reproductive material and of the food coming from animal clones and their descendants and would like to extend the scope to all species of farmed animals (16 April).

Apiculture - debate with Slovenian Minister Dejan Židan and experts on beekeeping

16-04-2015 - 16:58
bees

Bee keeping issues are one of the main concerns for a sustainable and healthy agriculture. Slovenian Agriculture Minister Dejan Zidan was invited to the AGRI Committee to present and discuss with Members a project for saving bees. Members then debated with the Director of the French Office of Apidology, Thierry Dufresne, and a Bee-Life representative, Noa Simon Delso (presentations and debates: 16 April).

Commission presentation on rural development policy implementation

16-04-2015 - 16:57
CAP

The Commission updated Members on the implementation of the new rural development policy agreed upon during the CAP reform and the subsequent rural development programmes which are being set up by Member States. This presentation was based on data submitted by Member States and regions up to 13 February 2015 (14 April 2015).

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Milk and fruit in schools: agriculture MEPs promote healthy eating

AGRI 14-04-2015 - 18:03

The EU and its member states must invest more effort and money in promoting healthy eating and the consumption of local foodstuffs amongst children, said the agriculture committee said on Tuesday when it amended draft rules on schemes to provide fruit, vegetables and milk in schools. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

16-04-2015 - 09:17
AGRI ENVI Συνεδρίαση
14-04-2015 - 15:10
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

  • You can contact the Committee on Agriculture and Rural Development by email at the following address:

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι