Τελευταία νέα

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

30-08-2016 09:00 / 12:30 AGRI
30-08-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

19-07-2016 - 08:37
AGRI Συνεδρίαση
14-07-2016 - 09:11
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι