Τελευταία νέα

Next AGRI meetings: 5 and 12-13 October 2015

30-09-2015 - 09:57

Μη χάσετε:

EU Forest Strategy: extra AGRI meeting with Commissioner Hogan on 5 October

29-09-2015 - 11:54
Commissioner Phil Hogan

Study: Overview of the Agricultural Inputs Sector in the EU

21-09-2015 - 13:00
AGRI study

This study analyzes the seed, feed, energy, fertilizer, and plant protection agents farm input sectors from two perspectives: the demand side and the supply side. Average input shares in the EU-27 for seeds and fertilizers declined while they increased for feeds. Market concentration is the largest in the plant protection agents sector followed by the energy sector, and lowest in the feed sector.

Hearing on the Territorial Implementation of the CAP - 15 September 2015

21-09-2015 - 13:00
CAP Territorial implementation

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Agriculture committee opposes national bans on Imports of GM food and feed

AGRI ENVI 03-09-2015 - 12:38

The agriculture committee on Thursday rejected the Commission's draft law that would give member states the power to restrict or prohibit the use of EU-approved GM food or feed on their territory. It fears that arbitrary national bans could distort competition on the EU's single market and jeopardise the Union's food production sectors which are heavily dependent on imports of GM feed. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

05-10-2015 19:00 / 22:30 AGRI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

15-09-2015 - 15:12
AGRI Συνεδρίαση
15-09-2015 - 09:16
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι