Τελευταία νέα

Next AGRI meeting: 23-24 February 2015 - Brussels

14-01-2015 - 11:08

Monday, 23 February, 15.00 - 18.30
Tuesday, 24 February, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30
Meeting room: ASP 5G3 (Altiero Spinelli)  

Meetings are webstreamed via the link below.

Μη χάσετε:

The milk package and prospects for the dairy sector: hearing

23-01-2015 - 10:29
Milk package_EN

milk package_EN.jpg Milk package_FR.jpg

In a hearing on 27 January, the AGRI Committee evaluated the effects of the recent milk package and looked at prospects for the dairy sector after the impending expiry of the quota system (15.00-18.30, room PHS 3C50). Representatives of the sector and academic experts were invited to give their views amid fears of a looming crisis in the dairy market. The hearing was aimed at feeding into an own-initiative report by James Nicholson (ECR, UK).

Latest study requested by the committee

23-01-2015 - 10:22
First CAP Reform

The First CAP Reform under the Ordinary Legislative Procedure: A Political Economy Perspective

Latest study requested by the committee

23-01-2015 - 10:16
Farm Bill and the CAP

Comparative Analysis of Risk Management Tools Supported by the 2014 US Farm Bill and the CAP 2014-2020

Agriculture priorities of the Latvian Presidency

14-01-2015 - 11:24
LV presidency logo

Latvian Agriculture Minister Jānis Dūklavs presented the priorities of the EU Presidency for the first half of 2015 during the AGRI meeting of 21 January at 15.00 (room JAN 4Q1 Brussels). This was also an opportunity for the Presidency and AGRI Members to react to the Commission's draft work programme for 2015 which recommended to the co-legislators to conclude negotiations on the organic farming legislation within 6 months and to put on hold the school schemes proposal pending a new evaluation.

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Latvian Presidency priorities discussed by EP committees

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 22-01-2015 - 14:32

The priorities of Latvia’s EU Council Presidency will be outlined to the various parliamentary committees by Latvian ministers in a series of meetings to be held during the last two weeks of January. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

27-01-2015 - 15:07
AGRI Συνεδρίαση
22-01-2015 - 09:14
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Siekierski

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

  • You can contact the Committee on Agriculture and Rural Development by email at the following address:

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι