Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Αναλυτικά
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Αναλυτικά
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 1. τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής·
 2. την ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των οικείων χρηματοδοτικών οργάνων·
 3. τη νομοθεσία σχετικά με:
  1. τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τις ζωοτροφές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν αποβλέπουν στην προστασία κατά των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία,
  2. την εκτροφή και καλή μεταχείριση των ζώων·
 4. τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων·
 5. τον ανεφοδιασμό σε γεωργικές πρώτες ύλες·
 6. το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών·
 7. τη δασοκομική πολιτική.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλώς ήλθατε στην COMAGRI!
 
 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (COMAGRI) είναι επιφορτισμένη κυρίως με την εξέταση και, ενδεχομένως, την τροποποίηση των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής και την προετοιμασία των γεωργικών εκθέσεων που εγκρίνονται εν συνεχεία από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αριθμεί 45 μέλη και ισάριθμους ενθουσιώδεις αναπληρωτές. Αρκετοί από αυτούς έχουν πράγματι πολύ ιδιαίτερους δεσμούς με τη γεωργία, είτε λόγω καταγωγής είτε λόγω προηγούμενων καθηκόντων.
 
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής μας είναι σημαντικότερες παρά ποτέ, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,  διαθέτει αρμοδιότητα συναπόφασης για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας.
 
Μη διστάζετε να «σερφάρετε» στην ιστοθέση μας όπου θα βρείτε  - σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρακολουθείτε τις εργασίες μας (σύνδεσμος προς τις συνεδριάσεις μας για τη ζωντανή παρακολούθηση μέσω του Διαδικτύου, σχέδια εκθέσεων και άλλα έγγραφα συνεδρίασης για τηλεφόρτωση, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων και χρονοδιαγράμματα εργασιών, δελτία και επαφές των μελών μας κ.λπ.).
 
Paolo De Castro,
Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου