Τελευταία νέα

Next AGRI meetings

13-11-2018 - 11:28

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

21-11-2018 09:00 / 12:30 AGRI
21-11-2018 14:30 / 18:30 AGRI
21-11-2018 17:45 / 18:30 AGRI DEVE
22-11-2018 09:15 / 12:30 AGRI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

12-11-2018 - 19:40
AGRI Συνεδρίαση
05-11-2018 - 15:07
AGRI Συνεδρίαση
22-10-2018 - 19:36
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι