Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 1 December at 15.00-18.30 and on Tuesday 2 December at 9.00-12.30 in Brussels.

   
 
Μη χάσετε:
 
An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives

The Committee on Culture and Education will hold a public hearing on 'An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives' which will take place on 2 December 2014 from 9:15 to 11:45 in Brussels, meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3.
 
The hearing will focus on the current state of play, the challenges faced and the steps to be taken in order to tap into the potential of cultural heritage for social progress and sustainable economic development.
 
The hearing can be followed through the live webstream on the European Parliament website. It will also be available through video-on-demand.

   
Public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’

On 11 November 2014, the Committee on Legal Affairs, in co-operation with the Committee on Culture and Education, held a public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’. The purpose of the hearing was to debate issues relating to the future development of copyright in Europe, with particular emphasis on legal and cultural issues in the digital era.
 
The public hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

 
Αναλυτικά
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
α) τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού,
β) την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,
γ) τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την καλλιτεχνική δημιουργία·
 
2. την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και την διά βίου εκπαίδευση·
 
3. την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας·
 
4. την πολιτική για τους νέους·
 
5. την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας·
 
6. την πολιτική της πληροφορίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·
 
7. τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τις σχέσεις με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμικά όργανα.
 
Προσεχείς εκπομπές
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (webstreaming).
 
Η επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για όλες της πολιτιστικές πτυχές της Ένωσης, όπως η διάδοση του πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση, την πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
 
Στους εν λόγω τομείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε ζητήματα θέσπισης νέων νόμων και εποπτείας των προγραμμάτων της Ένωσης. Εν προκειμένω, στις αρμοδιότητες της επιτροπής μας συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα "Erasmus +" για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", το οποίο υποστηρίζει ευρωπαϊκούς τομείς πολιτισμού και δημιουργίας και το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες".
 
Η επιτροπή διοργανώνει επίσης τακτικά δημόσιες ακροάσεις, προκειμένου να συγκεντρώνει στοιχεία από εμπειρογνώμονες από όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
 
Η θέση της προέδρου της επιτροπής αποτελεί τιμή για μένα και ελπίζω ότι η ιστοσελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε το έργο της.
 
Silvia Costa
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας