Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Tuesday 4 November at 9.30-12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak 5B001.

   
 
Μη χάσετε:
 
Hearing of Commissioner-designate for Digital Economy & Society

The CULT Committee, jointly with ITRE Committee, heard Günther Oettinger, the Commissioner-designate for Digital Economy and Society.
 

   
Hearing of Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship

The CULT Committee heard Tibor Navracsics, the Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship.
 

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
α) τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού,
β) την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,
γ) τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την καλλιτεχνική δημιουργία·
 
2. την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και την διά βίου εκπαίδευση·
 
3. την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας·
 
4. την πολιτική για τους νέους·
 
5. την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας·
 
6. την πολιτική της πληροφορίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·
 
7. τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τις σχέσεις με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμικά όργανα.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (webstreaming).
 
Η επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για όλες της πολιτιστικές πτυχές της Ένωσης, όπως η διάδοση του πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση, την πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
 
Στους εν λόγω τομείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε ζητήματα θέσπισης νέων νόμων και εποπτείας των προγραμμάτων της Ένωσης. Εν προκειμένω, στις αρμοδιότητες της επιτροπής μας συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα "Erasmus +" για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", το οποίο υποστηρίζει ευρωπαϊκούς τομείς πολιτισμού και δημιουργίας και το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες".
 
Η επιτροπή διοργανώνει επίσης τακτικά δημόσιες ακροάσεις, προκειμένου να συγκεντρώνει στοιχεία από εμπειρογνώμονες από όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
 
Η θέση της προέδρου της επιτροπής αποτελεί τιμή για μένα και ελπίζω ότι η ιστοσελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε το έργο της.
 
Silvia Costa
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας