Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1.    τα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
α)    τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού,
β)    την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,
γ)    τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την
       καλλιτεχνική δημιουργία·
 
2.    την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση
       του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και την διά βίου εκπαίδευση·
 
3.    την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφόρησης·
 
4.    την πολιτική για τους νέους και την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας·
 
5.    την πολιτική πληροφόρησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·
 
6.    τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τις σχέσεις με τις αρμόδιες διεθνείς
       οργανώσεις και θεσμικά όργανα.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτελούμε – για παράδειγμα, ημερήσιες διατάξεις των προσεχών συνεδριάσεών μας, ή σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες επ’ αυτών – καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της επιτροπής, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με οποιοδήποτε από αυτά. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις της επιτροπής την ώρα που διεξάγονται, μέσω ζωντανής διαδικτυακής αναμετάδοσης.
 
Στο Κοινοβούλιο, η επιτροπή είναι αρμόδια για την παιδεία, τον πολιτισμό, τη νεολαία, τον αθλητισμό και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της πολιτικής μέσων ενημέρωσης της ΕΕ. Έχει ίσο ρόλο με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση νέων νόμων και την εποπτεία των προγραμμάτων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς. Αυτά περιλαμβάνουν το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης που καταβάλλει τα έξοδα για το πρόγραμμα φοιτητικών ανταλλαγών Erasmus· το πρόγραμμα Πολιτισμός 2007, που υποστηρίζει τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης· και το πρόγραμμα Media 2007, που συνέβαλε στη χρηματοδότηση σειράς πετυχημένων ευρωπαϊκών ταινιών, όπως το Slumdog Millionaire. Η επιτροπή οργανώνει επίσης τακτικά δημόσιες ακροάσεις για να συλλέξει στοιχεία από εμπειρογνώμονες σχετικά με πτυχές του έργου της.
 
Είμαι υπερήφανη που είμαι πρόεδρος της επιτροπής αυτής και ελπίζω ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε πιο εύκολα τις εργασίες της.
 
Doris Pack
Πρόεδρος, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας