Μέλη

Sabine VERHEYEN
 • Sabine VERHEYEN Πρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία
 
Romeo FRANZ
 • Romeo FRANZ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Dace MELBĀRDE
 • Dace MELBĀRDE Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Λετονία
 
Julie WARD
 • Julie WARD Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Асим АДЕМОВ
 • Asim ADEMOV Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Βουλγαρία
 
Isabella ADINOLFI
 
Christine ANDERSON
 • Christine ANDERSON Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γερμανία
 
Andrea BOCSKOR
 • Andrea BOCSKOR Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ουγγαρία
 
Judith BUNTING
 • Judith BUNTING Μέλος
 • Renew Europe Group
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Gianantonio DA RE
 • Gianantonio DA RE Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία