Μέλη

Tomas TOBÉ
 • Tomas TOBÉ Πρόεδρος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Σουηδία
 
Pierrette HERZBERGER-FOFANA
 • Pierrette HERZBERGER-FOFANA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Norbert NEUSER
 • Norbert NEUSER Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία
 
Chrysoula ZACHAROPOULOU
 
Erik MARQUARDT
 • Erik MARQUARDT Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Hildegard BENTELE
 • Hildegard BENTELE Μέλος
 • Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
 • Γερμανία
 
Dominique BILDE
 • Dominique BILDE Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Udo BULLMANN
 • Udo BULLMANN Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία
 
Catherine CHABAUD
 
Ryszard CZARNECKI
 • Ryszard CZARNECKI Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία