Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

 
Αναλυτικά
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
"θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας των μειονοτήτων και της προαγωγής των δημοκρατικών αξιών σε τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί η υποεπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων, βουλευτές άλλων επιτροπών και σωμάτων με αρμοδιότητες στον τομέα αυτό προσκαλούνται για να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της υποεπιτροπής."
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Διαδίκτυο μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσουμε το έργο της Υποεπιτροπής μας με τις προσπάθειες ΜΚΟ και άλλων που πλήττονται περισσότερο από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεδριάσεις μας μπορούν να παρακολουθούνται επιγραμμικά και τα έγγραφά μας να αναζητούνται. Η παροχή πρόσβασης στις εργασίες μας είναι ζωτικής σημασίας και εκτιμούμε τη συνεισφορά και τις ενημερωμένες πληροφορίες από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολίτες και ΜΚΟ.
 
Ένα σημαντικό τμήμα του έργου της Υποεπιτροπής παρέχεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα: αγώνας κατά των βασανιστηρίων, της θανατικής ποινής, της βίας κατά των γυναικών, υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται.
 
Ταυτόχρονα, εμείς στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και με  διεθνείς εταίρους, όπως ο ΟΗΕ και η Επιτροπή του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ΜΚΟ. Η ΕΕ πρέπει να είναι πολύ πιο ορατή κατά τη προάσπιση των οικουμενικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά τη παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο η Υποεπιτροπή στοχεύει να προσφέρει μια πλατφόρμα γι’ αυτό χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα διάφορα μέσα που διαθέτει.