Μέλη

Maria ARENA
 • Maria ARENA Πρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Βέλγιο
 
Irina VON WIESE
 • Irina VON WIESE Αντιπρόεδρος
 • Renew Europe Group
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Hannah NEUMANN
 • Hannah NEUMANN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Karoline EDTSTADLER
 • Karoline EDTSTADLER Αντιπρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Αυστρία
 
Raphaël GLUCKSMANN
 • Raphaël GLUCKSMANN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γαλλία
 
Phil BENNION
 • Phil BENNION Μέλος
 • Renew Europe Group
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Lars Patrick BERG
 • Lars Patrick BERG Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γερμανία
 
Susanna CECCARDI
 • Susanna CECCARDI Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Andrea COZZOLINO
 • Andrea COZZOLINO Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ιταλία
 
Ryszard CZARNECKI
 • Ryszard CZARNECKI Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία