Τελευταία νέα

ECON committee meetings in March

12-03-2018 - 13:35

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

19-03-2018 15:00 / 18:30 ECON
20-03-2018 09:00 / 09:45 ECON AFCO
20-03-2018 09:45 / 12:30 ECON
20-03-2018 14:30 / 18:30 ECON
21-03-2018 14:30 / 17:00 BUDG ECON

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

27-02-2018 - 09:08
ECON Συνεδρίαση
26-02-2018 - 16:17
ECON Συνεδρίαση
22-02-2018 - 09:10
ECON Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Roberto Gualtieri - ECON chair

Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON). Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και τις πολιτικές για τις πληρωμές, τη φορολογία και τον ανταγωνισμό, καθώς και για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία