Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
July 2014

► The next ECON Committee meeting:
  • 3 September 9:00-12:30 and 15:00-18:30 and 4 September 9:00-12:30 in Brussels
 
Latest study:
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Μη χάσετε:
 
Appointment of Commissioner Jyrki Katainen

Following the election to the European Parliament of former commissioner Olli Rehn, the ECON Committee held an exchange of views with Jyrki Katainen on 14.07.14 in Strasbourg. Mr Katainen has been designated for the portfolio of Economic and Monetary Affairs. His mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up. Following the exchange of views, the European Parliament approved Mr Katainen's appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14.

   
MEP Roberto Gualtieri elected chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs

R.Gualtieri (S&D, IT) is the new chair of the Committee on Economic and Monetary Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting on 7 July, the Committee has also elected 2 vice-chairs – MEPs M.Ferber (EPP, DE) and P.Simon (S&D, DE).
Regarding the election of the 3rd Vice-chair, a secret ballot was held, with 21 votes in favour and 30 votes against. After the vote, the Chair decided to adjourn the meeting. The election of the 3rd and 4th Vice-Chairs will take place on 14 July in Strasbourg.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

JURI LIBE BUDG FEMM ECON ITRE 15-07-2014 - 10:47  

Four candidate EU Commissioners, nominated to replace those who left to become MEPs, were given committee hearings on Monday. The four, who if confirmed by the full House will serve for the rest of the Commission’s current term, are Jyrki Katainen (Finland), Ferdinando Nelli Feroci (Italy) Martine Reicherts (Luxembourg) and Jacek Dominik (Poland).

ECON 15-07-2014 - 10:44  

The way out of debt is through growth, not spending; European Central Bank President Margo Draghi told Economic and Monetary Affairs Committee MEPs on Monday evening, in the first Monetary Dialogue session since the European elections. The ECB will support lending to the real economy and lower taxes provided they are accompanied by structural reforms and efforts to complete the EU single market, he added.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
1. την οικονομική και νομισματική πολιτική της Ένωσης, την ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και το ευρωπαϊκό νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οργανισμούς·
2. την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και πληρωμών (διασυνοριακές πληρωμές, ενιαίος χώρος πληρωμών, ισοζύγιο πληρωμών, κινήσεις κεφαλαίων και δανειοδοτική και δανειοληπτική πολιτική, έλεγχος των κινήσεων κεφαλαίων που προέρχονται από τρίτες χώρες, μέτρα ενθάρρυνσης των εξαγωγών κεφαλαίων από την Ένωση)·
3. το διεθνές νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τα χρηματοπιστωτικά και νομισματικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς·
4. τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ή δημόσιες ενισχύσεις·
5. τις φορολογικές διατάξεις·
6. τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων και αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς οικονομικών αποτελεσμάτων, του ελέγχου, των λογιστικών κανόνων, της διοίκησης των εταιριών και άλλων ζητημάτων εταιρικού δικαίου που αφορούν ειδικώς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
7. τις σχετικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Welcome worfds
 
 

Available soon