Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 29-30 September 2014 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Vote on general budget 2015

On 3 September Members voted on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities for next year are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been adopted.

 
Αναλυτικά
 
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

On 29 September EMPL committee will discuss the 255 amendments and compromises on the draft opinion of Sergio Gutiérrez-Prieto (S&D-ES), containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014 and vote on it the day after. The vote in Plenary is expected for the second October session.
Procedure: 2014/2059(INI))
 

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία·
  2. τα δικαιώματα των εργαζομένων·
  3. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·
  4. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
  5. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·
  6. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·
  7. τον κοινωνικό διάλογο·
  8. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·
  9. τις σχέσεις με:
-    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-    το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία·
  καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Υποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής EMPL
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.
 
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.
 
Η Επιτροπή EMPL αποτελείται από 55 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της επιτροπής διασφαλίζεται από τον πρόεδρο, τους 4 αντιπροέδρους και τους συντονιστές που διορίζουν οι πολιτικές ομάδες, προκειμένου να συνδυάζεται το έργο της επιτροπής με τις προτεραιότητες της αντίστοιχης πολιτικής οικογένειας.
 
Η Επιτροπή EMPL συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με άλλα θεσμικά όργανα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να επηρεάζει και να καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, οι τομείς αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, η αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης όπως η αδήλωτη εργασία ή η υπονόμευση διατάξεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων, και η βελτίωση των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο διαδίκτυο μέσω του EPLive.
 
Καλή περιήγηση!
 
Thoms Händel