Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 4 November 2014 from 09.00 to 12.30 and from 15.30 to 19.00 in room József Antall (4Q2), Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Μη χάσετε:
 
European Platform: prevention and deterrence of undeclared work

EMPL committee will hold an exchange of views with stakeholders and the Commission about the European Platform for prevention and deterrence of undeclared work. The discussion will feed into the draft report of Georgi Pirinski (S&D - BG), which will be presented at an upcoming committee meeting.

   
Employment and social aspects of the EU2020 strategy

On 4 November EMPL will vote on an oral question and a draft motion for a resolution on the employment and social aspects of the EU2020 Strategy and the166 amendments tabled to it. The aim is to call on the Commission to take into account the outcome of the on-going public consultation before publishing concrete proposals for the mid-term review of the strategy. The adopted text will be tabled to the Plenary and the debate and vote is scheduled for the November II session. 

   
Summary of the 16 October meeting

At its meeting on 16 October, EMPL committee discussed the employment and social aspects of the EU2020 strategy, the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020, and exchanged views on the implementation of the Racial Equality Directive and Employment Equality Directive. The committee will table oral questions on all these items to an upcoming Plenary session. EMPL also adopted two opinions in letter forms about and Irish and a Greek application for the mobilisation of the European Globalisation adjustment Fund.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία·
  2. τα δικαιώματα των εργαζομένων·
  3. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·
  4. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
  5. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·
  6. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·
  7. τον κοινωνικό διάλογο·
  8. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·
  9. τις σχέσεις με:
-    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-    το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία·
  καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Υποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής EMPL
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.
 
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.
 
Η Επιτροπή EMPL αποτελείται από 55 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της επιτροπής διασφαλίζεται από τον πρόεδρο, τους 4 αντιπροέδρους και τους συντονιστές που διορίζουν οι πολιτικές ομάδες, προκειμένου να συνδυάζεται το έργο της επιτροπής με τις προτεραιότητες της αντίστοιχης πολιτικής οικογένειας.
 
Η Επιτροπή EMPL συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με άλλα θεσμικά όργανα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να επηρεάζει και να καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, οι τομείς αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, η αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης όπως η αδήλωτη εργασία ή η υπονόμευση διατάξεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων, και η βελτίωση των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο διαδίκτυο μέσω του EPLive.
 
Καλή περιήγηση!
 
Thoms Händel