Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Αναλυτικά
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Αναλυτικά
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Αναλυτικά
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
EMPL 18-03-2014 - 11:42  

Workers posted abroad temporarily to provide services would be better protected under a Parliament/Council informal deal endorsed by the Employment and Social Affairs Committee on Tuesday. Parliament's negotiators strengthened the draft to clarify rules for companies, by distinguishing genuine posting from attempts to circumvent the law, but also gave EU member states some flexibility in carrying out compliance inspections.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, όπως συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία•
2. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας•
3. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο•
4. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων•
5. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων•
6. τον κοινωνικό διάλογο•
7. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο•
8. τις σχέσεις με:
-  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP),
-  το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-  το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-  το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,
-  καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλημέρα,
 
Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), της οποίας προεδρεύω.
 
Η επιτροπή μας είναι αρμόδια κυρίως για τις πολιτικές απασχόλησης και για όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, τις συνθήκες εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ο πλήρης κατάλογος των αρμοδιοτήτων μας παρουσιάζεται κατωτέρω.
 
Η επιτροπή αποτελείται από 49 βουλευτές και από ισάριθμους αναπληρωτές, που εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές οικογένειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε πολιτική ομάδα ορίζει ένας επικεφαλής (συντονιστή), που συμμετέχει στην οργάνωση των εργασιών της επιτροπής.
 
Η Επιτροπή EMPL συμμετέχει, από κοινού με το Συμβούλιο της Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
 
Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, η επιτροπή μας προτίθεται να δώσει ώθηση στην προετοιμασία μιας νέας Κοινωνικής Ατζέντας και να συμβάλει στην προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.
 
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά, προκειμένου να σας κρατάει ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε κάποια από τις συνεδριάσεις μας μέσω του EP Live.
 
Καλή επίσκεψη,