Τελευταία νέα

What's new?

13-01-2015 - 11:58

The next EMPL Committee meeting will take place on Thursday 28 May 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 in Brussels.

Μη χάσετε:

Exchange of views with Commissioners

18-05-2015 - 11:32
Commissioner Thyssen

Marianne Thyssen.jpg Valdis Dombrovskis.jpg

EMPL Committee will hold an exchange of views as a part of the annual structured dialogue, with Valdis Dombrowskis (Vice-President) and Marianne Thyssen (Commissioner for Employment, Social Affairs, Skillsand Labour Mobility).

The short presentation from each Commissioner will be followed by rounds of questions and answers with Members.

Oral question on Youth Employment Initiative

12-05-2015 - 14:21
YEI

At its April session, the Plenary adopted the "amending regulation(EU) no 1304/2013 on the European Social Fund, as regards an increase of the initial pre-financing amount paid to operational programmes supported by theYouth Employment Initiative" without amendments.This decision will be followed by a vote on an oral question to the Council containing the main message: the need for aswift implementation of the Youth Employment Initiative at Member State level.The Plenary vote will take place on 19 May.

Labour market shortages in the European Union

11-05-2015 - 12:38
Labour market shortages

This study, provided by Policy Department A to the Committee on Employment and Social Affairs, gives an overview of labour shortages, looking at their types and causes, their occurrence within the EU-28 and possible measures to counter them. It finds that there are no overall quantitative shortages at EU-28 level in the wake of the economic crisis, but qualitative shortages, especially relating to skills shortages and mismatch, occur in several regions, sectors, occupations and Member States. Employers and Member States are the prime actors to counter labour shortages effectively, but the EU can play an important supporting role through its influence on intra-EU mobility, by increasing the transparency of the labour market and by using its structural funds as supportive frameworks.

Reducing inequalities with a special focus on child poverty

04-05-2015 - 14:57
Poverty

The presentation of the draft report of Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, PT) follows the discussion with the experts invited to the committee meeting in March. The Rapporteur writes about the multidimensional nature of poverty and formulates recommendations to tackle the social inequalities. Among other points raised, the draft report considers that the mid-term review of the multiannual financial framework is an opportunity to increase appropriations from the European Social Fund and the Food Aid Program for the most disadvantaged.


Social Entrepreneurship and Social Innovation in combatting unemployment

04-05-2015 - 14:56
Social Entrepreneurship and Social Innovation

During the crisis, social enterprises have shown to be remarkably resilient, both in terms of economic outcomes and in maintaining and creating employment. Relatedly, social innovation seeks to improve and modernise the matching of skills and needs of employees and the needs of the workplace so as to simultaneously increase productivity and job satisfaction. The draft report of Verónica Lope Fontagné (EPP, ES), considered during the meeting on 7 May, examines how social enterprises and social innovation can contribute to creating the jobs the European Union urgently needs.

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

28-05-2015 09:00 / 12:30 EMPL
28-05-2015 14:00 / 17:30 EMPL

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

07-05-2015 - 15:06
EMPL Συνεδρίαση
07-05-2015 - 09:12
EMPL Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Chair EMPL Committee

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι