Τελευταία νέα

What's new?

13-01-2015 - 11:58

The next EMPL Committee meeting will take place on Wednesday 1 April 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 in Brussels (room Paul-Henri Spaak 3C050).


Μη χάσετε:

EMPL vote on the Seafarers Directive

27-03-2015 - 12:01
Seafarers

EMPL committee will vote on 1 April on the draft report of Elisabeth Morin-Chartier and the amendments to the Seafarers Directive, which aims to put an end to the exclusion of seafaring workers from five existing Directives protecting the rights of workers in the European Union. Procedure 2013/0390(COD).

Amending ESF Regulation, as regards an increase of the initial pre-financing amount paid to operational programmes supported by the Youth Employment Initiative

25-03-2015 - 10:15
Youth Employment Initiative

On 24 March, EMPL discussed the draft report of Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) on increasing the amount of pre-financing, made available to Member States to promote youth employment and provide support to young people not in employment, education or training (NEETs) in the most affected regions. Increasing the amount of pre-financing will contribute to the integration of young people into the labour market and support the efforts of providing an immediate and quick response to the unacceptably high level of youth unemployment in the EU.

Green Employment Initiative: Tapping into the job creation potential of the green economy

19-03-2015 - 10:23
Hands holding clear green meadow with sun battery block, wind mill turbines and city skyscrapers. Concept for ecology, growing business, freshness, freedom. Green fields collection.

The report reflects on the topic raised by the recent Commission communication bearing the same title. The Rapporteur Jean Lambert (Greens/EFA, UK) approaches the theme in separate chapters on the labour market opportunities; just transition and decent work; skills needed in green jobs; policy coherence; investment and the aspect of the SMEs. Representatives from ILO, Cedefop, Eurofound and the European social partners took part in the discussion following the presentation of the draft report.

EMPL delegation to Denmark

09-03-2015 - 13:09
Flag Denmark@europarl.europa.eu

The delegation visit to Copenhagen from 16-18 March focused on youth unemployment and the skills mismatch. After different presentations on initiatives increasing the job-readiness of young people, Members met government Ministers, representatives of youth organisations, the University of Copenhagen and social partners.

Youth Unemployment and the Skills Mismatch in Denmark

06-03-2015 - 13:13
Youth Unemployment

This document, provided by Policy Department A to the Committee on Employment and Social Affairs, gives an overview of the current labour market situation in Denmark with a focus on youth unemployment and related policy measures. It furthermore presents data on future skills mismatch and the various Danish reforms to tackle the challenge of a rising demand for highly
skilled workers. Finally it discusses some policy lessons that can be drawn from the Danish experience.

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

01-04-2015 09:00 / 12:30 EMPL
01-04-2015 15:00 / 18:30 EMPL

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-03-2015 - 15:05
EMPL Συνεδρίαση
24-03-2015 - 09:06
EMPL Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Chair EMPL Committee

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι