Τελευταία νέα

What's new?

13-01-2015 - 11:58

The next EMPL Committee meeting will take place on Thursday 5 March 2015 in Brussels, room Jozsef Antall 4Q2.Μη χάσετε:

EMPL/CULT Joint hearing on 26.2.2015

23-02-2015 - 09:43
Early school leaving, child poverty and youth unemployment

On 26.02.2015 EMPL held a joint hearing with CULT on "The reform of the educational systems in Europe as a way to fight early school leaving, child poverty and youth unemployment". Five experts had been invited. The presentations were followed by an exchange of views with Members.

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, of the IMO

20-02-2015 - 11:39
Anchor

The 1995 STCW-F Convention sets the certification and minimum training requirements for crews of seagoing fishing vessels of 24 metres in length and above. The STCW-F Convention is the first to establish basic requirements on training, certification and watchkeeping for Fishing Vessel Personnel on an international level. The Convention prescribes minimum standards relating to training, certification and watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, which countries are obliged to meet or exceed. In view of the fact that competence for recognition of professional qualifications lies with the European Union, Member States cannot ratify the Convention without European Union authorisation. The Rapporteur Sofia Ribeiro (EPP, PT) presented her draft report preparing Parliament's consent, which is required for the Council decision authorising Member States to ratify the STCW-F Convention in the interest of the European Union.

Decision establishing the Employment Committee and repealing Decision 2000/98/EC and Decision establishing the Social Protection Committee and repealing Decision 2004/689/EC

20-02-2015 - 11:37
MEP Marita Ulvskog

The Rapporteur Marita Ulvskog (Acting Chair), presented two draft reports relating to proposed changes concerning the establishment of the Employment Committee and the Social Protection Committee. The European Parliament is consulted in these parallel procedures and is expected to deliver its opinion in April.

European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2015

20-02-2015 - 11:33
Growth Survey

The draft report of Sergio Guttiérez Prieto (S&D, ES) with the 472 amendments tabled has been adopted by 38 votes to 10 with 4 abstentions. The final EMPL report as adopted will be voted in the Plenary and will become an integral part of the European Parliament's contribution to the European policy process within the Semester. Procedure: 2014/2222(INI).

Study on Differential Treatment of Workers under 25 with a View to their Access to the Labour Market

10-02-2015 - 11:57
Workers under 25

This Policy Department A study aims at providing the EMPL Committee with an up-to date, comprehensive picture of the latest developments in policy measures regarding differential treatment of workers under 25 in the EU with a view to their access to the labour market. The evidence collected shows that in the last 15 years the youth unemployment rate has been constantly higher than the adult rate in the EU. Active labour market policies and employer incentives can be combined effectively to increase the employment rate of young people. While the responsibility for employment policies resides at national level, the EU can enhance its coordinating and overseeing role to support young people in becoming financially independent and socially included. The EU should promote policy innovation and better define anti-discrimination legislation with respect to age.

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

05-03-2015 09:00 / 12:30 EMPL

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-02-2015 - 15:13
CULT EMPL Συνεδρίαση
26-02-2015 - 09:12
EMPL Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Chair EMPL Committee

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι