Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
What's new?

The EMPL Secretariat wishes you all a Merry Christmas and a happy New Year.
 
The next EMPL Committee meeting will take place on Wednesday 21 January 2015 from 15.00 to 18.30 and on Thursday 22 January 2015 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels (room JAN 6Q2).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Exchange of views EURES

On 2 December Members had an exchange of views with stakeholders on the European network of Employment Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour markets (EURES). Freedom of movement is one of the four fundamental freedoms of the EU and a core element of EU citizenship. Mobility generates social and economic benefits; increased intra-EU labour mobility will widen employment opportunities for workers and help employers fill job vacancies better and faster. The Commission proposal aims to enhance access of workers to intra-EU labour mobility support services, thus supporting fair mobility and increasing access to employment opportunities throughout the Union. The aim of this discussion was to hear the views of the different stakeholders on the proposal before the Rapporteur Heinz Becker (EPP, AT) submits his draft report to the committee in January.

   
Employment and social aspects of the TTIP

On 2 December EMPL and INTA Committees jointly organised a public hearing on the "Employment and social aspects of the Transatlantic Trade and Investment Partnership". The hearing focused on the impact of the TTIP on labour and social issues. EU Chief Negotiater Ignatio Garcia Bercero presented the state of play of negotiations, followed by an exchange of views with the ILO and the social partners.

   
Proposal for a directive on seafarers

An exchange of views with stakeholders took place during the meeting on 1 December. The relevant stakeholders were invited to reflect on the Commission’s legislative proposal, which aims to improve the rights of seafaring workers aboard vessels flying the flag of one of the 28 EU Member States by reviewing five directives from the scope of which seafarers have up to now been excluded. During the discussion the Commission presented the legislative proposal to the committee and the stakeholders informed Members about their views on the proposal. The discussion also served as a useful input for the Rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), who will present her draft report to the committee in January.
 

   
European Platform - cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work

On 1 December the Rapporteur Georgi Pirinski (S&D, BG) presented his draft report on the Establishment of a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work to the EMPL committee. The Rapporteur draws attention to the complexity of the issue of undeclared work. Furthermore, he believes that the defining purpose and objective of the new European Platform should be to provide clear added value at EU level to efforts to not only prevent and deter undeclared work but, perhaps even more importantly, to regularize the jobs involved.
 

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
EMPL 02-12-2014 - 15:24  

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiators and experts were quizzed on safeguards for labour standards and public services, and how a TTIP deal could help to create high-quality jobs, at a joint public hearing held by the Employment and International Trade committees on Tuesday.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
  1. την πολιτική απασχόλησης και όλες τις πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία·
  2. τα δικαιώματα των εργαζομένων·
  3. τα μέτρα υγείας και ασφαλείας στο χώρο εργασίας·
  4. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
  5. την πολιτική στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών προσόντων·
  6. την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των συνταξιούχων·
  7. τον κοινωνικό διάλογο·
  8. κάθε μορφή διάκρισης στον τόπο εργασίας και στην αγορά εργασίας, με εξαίρεση εκείνες που βασίζονται στο φύλο·
  9. τις σχέσεις με:
-    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας,
-    το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
-    το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία·
  καθώς και με τα άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Υποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής EMPL
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.
 
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.
 
Η Επιτροπή EMPL αποτελείται από 55 μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τις διάφορες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η λειτουργία της επιτροπής διασφαλίζεται από τον πρόεδρο, τους 4 αντιπροέδρους και τους συντονιστές που διορίζουν οι πολιτικές ομάδες, προκειμένου να συνδυάζεται το έργο της επιτροπής με τις προτεραιότητες της αντίστοιχης πολιτικής οικογένειας.
 
Η Επιτροπή EMPL συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με άλλα θεσμικά όργανα και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να επηρεάζει και να καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο στους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, οι τομείς αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, η αντιμετώπιση καταστάσεων κατάχρησης όπως η αδήλωτη εργασία ή η υπονόμευση διατάξεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων, και η βελτίωση των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 
Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο διαδίκτυο μέσω του EPLive.
 
Καλή περιήγηση!
 
Thoms Händel