Τελευταία νέα

What's new?

13-01-2015 - 11:58

The next EMPL Committee meeting will take place on Thursday 26 February 2015 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels.

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs

For subscription to the EMPL Bulletin please send a message to: empl-secretariat@europarl.europa.eu


Μη χάσετε:

European Parliamentary Week on 3-4 February

29-01-2015 - 14:28

The next edition of the European Parliamentary Week (EPW) will take place on 3 and 4 February. Within the framework of the EPW two events will take place:

- Interparliamentary meeting on the European Semester Cycles 2014 and 2015, taking place in the context of the preparation of the European Parliament reports for the priorities for the next Semester Cycle based on the Annual Growth Survey. This event will include plenary sessions as well as three parallel interparliamentary committee meetings that will each be organised by the ECON, EMPL and BUDG.

- Interparliamentary Conference under Article 13 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG).

The employment impact of the Investment Plan presented by Commission President Jean-Claude Juncker

23-01-2015 - 09:55
European Commission

On 29 January EMPL Members discussed the possible impact of the recently announced investment plan on the labour market in the EU with representatives of the ILO and the Commission. The discussion will provide input into the prospective contribution of the EMPL committee to the EP's position on the investment package.

Establishment of a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work

23-01-2015 - 09:54
undeclared work2

During the meeting on 22 January Members held an exchange of views on the 395 amendments submitted in addition to the 71 amendments in the draft report. It was underlined the overall support for the establishment of the Platform. The adoption is expected on 26 February.

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on seafarers amending Directives 2008/94/EC, 2009/38/EC, 2002/14/EC, 98/59/EC and 2001/23/EC

16-01-2015 - 11:54
seafarers.jpg

On 22 January the Rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EPP-FR) presented her draft report, emphasizing the respect of the agreement reached between the social partners. The vote in EMPL is scheduled for 1 April 2015. Procedure 2013/0390(COD).

European network of Employment Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour markets (EURES)

16-01-2015 - 10:25
EURES

The EMPL Committee held an exchange of views on the draft report of Heinz Becker (EPP, AT) on the legislative proposal for a EURES Regulation (2014/0002(COD)). The Commission proposal aims to enhance access of workers to intra-EU labour mobility support services, thus supporting fair mobility and increasing access to employment opportunities throughout the Union.

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Latvian Presidency priorities discussed by EP committees

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 22-01-2015 - 14:32

The priorities of Latvia’s EU Council Presidency will be outlined to the various parliamentary committees by Latvian ministers in a series of meetings to be held during the last two weeks of January. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

11:15 / 13:15 EMPL
14:45 / 18:00 BUDG EMPL ECON
09:00 / 12:00 ECON EMPL BUDG
14:00 / 18:00 ECON EMPL BUDG

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

29-01-2015 - 15:16
EMPL Συνεδρίαση
29-01-2015 - 09:11
EMPL Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Chair EMPL Committee

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Επιτροπή EMPL), της οποίας προεδρεύω.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής EMPL περιλαμβάνονται οι πολιτικές απασχόλησης και όλες οι πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και συνταξιούχων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα



Επικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι